"płaszczyzna" English translation

PL

"płaszczyzna" in English

PL płaszczyzna
volume_up
{feminine}

płaszczyzna (also: szczebel, wysokość, poziom, równia)
volume_up
level {noun}
Druga płaszczyzna to płaszczyzna bardziej polityczna.
The second level is more strictly political in nature.
Pierwsza płaszczyzna to bieżąca sytuacja.
The first level concerns the immediate situation.
Pierwsza z nich to płaszczyzna humanitarna.
The first is the humanitarian level.
płaszczyzna
volume_up
plane {noun} (in geometry)
Krzywa to krzywa, płaszczyzna to płaszczyzna, nie można ich łączyć.
A curve's a curve, a plane's a plane, and the two won't mix.
W szczególności krzywą, która wypełnia płaszczyznę.
In particular, it could invent things like a curve which fills the plane.
plane of symmetry
płaszczyzna (also: równina)
volume_up
plain {noun}

Synonyms (Polish) for "płaszczyzna":

płaszczyzna

Context sentences for "płaszczyzna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTaka wspólna płaszczyzna nigdy nie istniała, więc przed konferencją nie było żadnego unijnego stanowiska.
There was never any common ground, so there was never an EU position before the conference.
PolishInaczej mówiąc, istnieje już płaszczyzna, na której w jasny sposób zdefiniowano rolę mediów publicznych.
In other words, there is already a platform on which the role of the public mass media is clearly defined.
PolishI w maleńkiej odległości od niego, jest następna płaszczyzna, również 3-wymiarowa i są od siebie oddzielone przerwą.
And a tiny distance away, there's another sheet, also three-dimensional, and they're separated by a gap.
PolishMyślę, że to naprawdę może być wspólna płaszczyzna jeśli dojdziemy do tego, co robić przez najbliższe 20, czy 30 lat.
I think it may be a real common ground as we kind of figure out what on earth to do in the next 20 or 30 years.
PolishWierzę, że utrzymywanie więzów rodzinnych jest płaszczyzną porozumienia w poruszanej sprawie w związku z tym, że wszyscy państwo podkreślali jego znaczenie.
I believe that maintaining family ties is a common denominator, and everyone has stressed how important it is.
PolishIntegracja i nadzorowanie rynków finansowych to inna płaszczyzna do rozważań, którą sprawozdawcy uwzględnili w sprawozdaniu.
Integration and supervision of the financial markets - that is another area of considerations that your rapporteurs have covered in their report.