"pamięć" English translation

PL

"pamięć" in English

PL pamięć
volume_up
{feminine}

1. general

pamięć (also: wspomnienie)
volume_up
memory {noun}
Zbiorowe sumienie i pamięć przeszłości pozwolą podnieść wartość chwili obecnej.
A collective conscience and memory of the past is a way of reinforcing the value of the present.
I trzecia: poszerzajmy pamięć poprzez budowanie trwałego obrazu.
And the third is to augment memory by creating a visual persistence.
Uczcijmy pamięć zamordowanego oficera policji minutą ciszy.
We will now keep silence in memory of the murdered police officer.
pamięć (also: wspomnienie)
Pamięć i wiedza mogą przyczynić się do zmniejszenia przypadków zachorowań w przyszłości.
Remembrance of the victims and knowledge of the disease may contribute to a reduction in new cases in the future.
Przywiedź mi na pamięć, sądźmy się społu; powiedz ty, maszli, czembyś się usprawiedliwił?
Put me in remembrance; let us plead together: set thou forth [thy cause], that thou mayest be justified.
Po dziewiąte, wymaga ona polityki pamięci, aby ofiary nie zostały zapomniane .
Ninthly, it requires policies of remembrance so that the victims are not forgotten.
pamięć (also: anulacja, powtórka, rewokacja)
volume_up
recall {noun}
Jak państwo pamiętają, w czasie ostatniej sesji miesiąc temu uczciliśmy minutą ciszy pamięć wszystkich osób, które poległy w tym trzęsieniu ziemi.
You will recall that, during the last session a month ago, we observed a one-minute silence in memory of all those who died in the earthquake.
Kiedy sięgam pamięcią wstecz do wysłuchań z udziałem przedstawicieli Trybunału Obrachunkowego, to przypominam sobie, że obiecywali oni ściśle współpracować z Parlamentem.
When I look back at the hearing involving the members of the Court of Auditors, I recall that they promised to work closely together with Parliament.
pamięć (also: wspomnienie)
pamięć (also: uwaga, opinia, zdanie, świadomość)
volume_up
mind {noun}
Ten przypadek solidnie utknął w mojej pamięci, ponieważ był pierwszym przypadkiem choroby, który widziałam osobiście.
This one in particular sticks in my mind, because this is the first case of this disease that I saw myself.
Mamy jeszcze świeżo w pamięci masakrę w szkole Jokela, która nie była pierwszym tego rodzaju przypadkiem.
Fresh in all our minds is the Jokela School massacre, which was not the first example of such an occurrence.
Przywołajcie tę osobę w pamięci i w tym samym czasie śledźcie linię, drogę od B do E, a usłyszycie wszystko co Chopin miał do powiedzenia.
Bring that person into your mind, and at the same time follow the line all the way from B to E, and you'll hear everything that Chopin had to say.

2. IT

pamięć
volume_up
memory {noun}
Zbiorowe sumienie i pamięć przeszłości pozwolą podnieść wartość chwili obecnej.
A collective conscience and memory of the past is a way of reinforcing the value of the present.
I trzecia: poszerzajmy pamięć poprzez budowanie trwałego obrazu.
And the third is to augment memory by creating a visual persistence.
Uczcijmy pamięć zamordowanego oficera policji minutą ciszy.
We will now keep silence in memory of the murdered police officer.
AXIS P7214 obsługuje pamięć masową typu Edge poprzez gniazdo karty pamięci MicroSDHC.
AXIS P7214 provides edge storage through a microSDHC memory card slot.
Format H.264 optymalizuje zapotrzebowanie na zajmowane pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu.
H.264 optimizes bandwidth and storage use without compromising image quality.
pasmo i pamięć są nadmiernie wykorzystywane.
In the process, bandwidth and storage is also wasted.

Synonyms (Polish) for "pamięć":

pamięć

Context sentences for "pamięć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDowiedz się, jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w Centrum pomocy kont Google.
Learn how to clear your cache and cookies in the Google Accounts Help Center.
PolishI rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje wstąpiły na pamięć przed obliczność Bożą.
And he said unto him, Thy prayers and thine alms are gone up for a memorial before God.
PolishPełna pamięć podręczna przeglądarki może wpływać na funkcje Google Maila i ich wydajność.
A full web browser1 cache can interfere with Google Mail's features and performance.
PolishSpróbuj najpierw wyczyścić pamięć podręczną, a jeśli to nie zadziała – pliki cookie.
Try clearing the cache first, then if that doesn't work, the cookies.
PolishNo i pomyślałam sobie, że może on się stać takim stałym środkiem wspomagającym pamięć.
And I thought it might serve as a kind of permanent mnemonic device.
PolishPonadto każdy z nich zasługuje nawet teraz na indywidualną pamięć i uwagę.
Moreover, each of them would deserve being mentioned and remembered individually here even now.
PolishChcielibyśmy, by uczniom zapadło to w pamięć, nawet jeśli nie będą studiować matematyki.
This is what we would love students to retain, even if they don't go into mathematical fields.
PolishPonad wszystko zapadło jej w pamięć, że ktoś przyniósł jej nawet buty.
The act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.
PolishJeśli jednak pamięć podręczna i pliki cookie zostały usunięte, historia odwiedzin jest również wyczyszczona.
However, if you've cleared cache and cookies, the visited history is also cleared.
Polish(Wszyscy uczestnicy spotkania powstali, aby uczcić pamięć zmarłych minutą ciszy)
(The House rose and observed a minute's silence)
PolishChcemy uczcić pamięć Christiana de la Malène w tym duchu, z wdzięcznością.
On this note we wish to commemorate him in gratitude.
PolishCzwartoklasiści uwielbiają swoje dinozaury, uczą się ich na pamięć.
Fourth-graders love their dinosaurs, they memorize them.
PolishPonownie rozpala pamięć o wypadku, do którego doszło 10 lat temu.
It reignites an accident that took place 10 years ago.
PolishNiektórzy mówią: wierzyłem tylko w pamięć o przeszłości, wyobrażenia przyszłości, nigdy w teraźniejszość.
Some people say, I only believed in remembering the past, imagining the future, never the present.
PolishTo jest drutowa pamięć trwała, zbudowana z wykorzystaniem kół rowerowych.
This is a wire drive, using bicycle wheels.
PolishJako minimum musimy wspólnie czcić pamięć ofiar.
At the very least, we need to join together to remember the victims.
Polish(Wszyscy uczestnicy obrad powstali, aby uczcić pamięć oficera minutą ciszy.)
(The House rose for a minute's silence.)
Polishelektrycznie kasowalna i programowalna pamięć tylko do odczytu
Electrical Erasable Programmable Read-Only Memory
Polish(Posłowie wstali i uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy)
(The House rose and observed a moment's silence)
PolishLudzie tacy jak Witold Pilecki zasługują na pamięć.
People like Witold Pilecki deserve to be remembered.