"panna" English translation

PL

"panna" in English

EN
PL

panna {feminine}

volume_up
panna
volume_up
bachelorette {f} [Amer.] [slg.]
Byłaliby dzieweczka panna poślubiona mężowi, a trafiłby ją kto w mieście, i obcowałby z nią;
If there be a damsel that is a virgin betrothed unto a husband, and a man find her in the city, and lie with her;
Drogi orlej na powietrzu, drogi wężowej na skale, drogi okrętowej w pośród morza, i drogi mężowej z panną.
The way of an eagle in the air; The way of a serpent upon a rock; The way of a ship in the midst of the sea; And the way of a man with a maiden.
Zatem panna wchodziła do króla, a o cokolwiek rzekła, to jej dano, aby z tem poszła z domu białogłowskiego aż do pokoju królewskiego.
then in this wise came the maiden unto the king: whatsoever she desired was given her to go with her out of the house of the women unto the king's house.
panna (also: panienka)
Nie miałem stosunków seksualnych z tą kobietą, panną Lewinsky.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Panna ... i Pan... mają zaszczyt zaprosić na ceremonię ślubną...
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Panna...już wkrótce zostanie Panią...
Miss…is soon to become Mrs. ...

Context sentences for "panna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie miałem stosunków seksualnych z tą kobietą, panną Lewinsky.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
PolishByłaliby dzieweczka panna poślubiona mężowi, a trafiłby ją kto w mieście, i obcowałby z nią;
If there be a damsel that is a virgin betrothed unto a husband, and a man find her in the city, and lie with her;
PolishPanna ... i Pan... mają zaszczyt zaprosić na ceremonię ślubną...
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
PolishTo najsłodsza panna młoda jaką widziałem w tym roku.
She is the sweetest bride I've seen this year.
PolishPanna młoda #2: To dlaczego ona ma moje zaproszenie?
Bride #2: Then why does she have my invitation?
PolishTylko że panna młoda jest teraz nieco starsza, nieco bardziej staromodna i mniej seksowna niż była w Rzymie.
The only thing is that the bride is now a little older, a little more old-fashioned and less sexy than she was in Rome.
PolishA jeźlibyś się ożenił, nie zgrzeszyłeś; jeźliby też panna szła za mąż, nie zgrzeszyła; wszakże utrapienie w ciele takowi mieć będą; lecz ja was szanuję.
But shouldest thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned.
PolishOto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami.
Behold, the virgin shall be with child, and shall bring forth a son, And they shall call his name Immanuel; which is, being interpreted, God with us.
PolishDrogi orlej na powietrzu, drogi wężowej na skale, drogi okrętowej w pośród morza, i drogi mężowej z panną.
The way of an eagle in the air; The way of a serpent upon a rock; The way of a ship in the midst of the sea; And the way of a man with a maiden.
PolishPanna...już wkrótce zostanie Panią...
PolishLichwa morduje dziecko w łonie, Kładzie kres młodzieńczym zalotom, Wniosła paraliż do łoża, zalega Między panną młodą i mężem.”
Usura slayeth the child in the womb, it stayeth the young man's courting, it hath brought palsey to bed, lyeth between the young bride and her bridegroom.'
PolishZatem panna wchodziła do króla, a o cokolwiek rzekła, to jej dano, aby z tem poszła z domu białogłowskiego aż do pokoju królewskiego.
then in this wise came the maiden unto the king: whatsoever she desired was given her to go with her out of the house of the women unto the king's house.
PolishA dałby przyczynę, aby mówiono o niej, i wprowadziłby na nię złą sławę, mówiąc; Pojąłem tę żonę, a wszedłszy do niej, nie znalazłem jej panną:
and lay shameful things to her charge, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came nigh to her, I found not in her the tokens of virginity;
PolishA teć są słowa, które mówił Pan o nim: Panna, córka Syońska, wzgardziła cię, śmiała się z ciebie, kiwała głową za tobą córka Jeruzalemska.
This is the word that Jehovah hath spoken concerning him: The virgin daughter of Zion hath despised thee and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.
PolishTedy to jest słowo, które mówił Pan o nim: Panna, córka Syońska, wzgardziła cię, śmiała się z ciebie, kiwała głową za tobą córka Jeruzalemska.
this is the word which Jehovah hath spoken concerning him: The virgin daughter of Zion hath despised thee and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.
PolishTedy się weselić będzie panna z pląsaniem, także młodzieńcy i starcy społem; albowiem kwilenie ich obrócę w radość, a pocieszę ich, i rozweselę ich po smutku ich;
Then shall the virgin rejoice in the dance, and the young men and the old together; for I will turn their mourning into joy, and will comfort them, and make them rejoice from their sorrow.
PolishOto córka moja panna, i założnica jego, wywiodę je zaraz, że je obelżycie, a uczynicie z niemi, co się wam będzie dobrego zdało; tylko mężowi temu nie czyńcie tej zelżywości.
Behold, here is my daughter a virgin, and his concubine; them I will bring out now, and humble ye them, and do with them what seemeth good unto you: but unto this man do not any such folly.
PolishDwadzieścia trzy osoby, w tym panna młoda, zginęły.
What was not reported in Europe was the attack by the US-led coalition forces on a wedding party in the province of Nangarhar on Sunday that left 23 people dead, including the bride.