"pić" English translation


Did you mean: pic, pic
PL

"pić" in English

volume_up
pić {ipf. v.}
EN
PL

pić [piję|piłbym] {verb}

volume_up
Także wodę pod miarą pić będziesz; szóstą część hynu od czasu do czasu pić będziesz.
And thou shalt drink water by measure, the sixth part of a hin: from time to time shalt thou drink.
Dali mu pić ocet z żółcią zmieszany; a skosztowawszy, nie chciał pić.
they gave him wine to drink mingled with gall: and when he had tasted it, he would not drink.
Podczas przyjmowania leku Ranexa nie wolno pić soku grejpfrutowego.
While being treated with Ranexa, you should not drink grapefruit juice.
Dali mu pić ocet z żółcią zmieszany; a skosztowawszy, nie chciał pić.
they gave him wine to drink mingled with gall: and when he had tasted it, he would not drink.
Why have they stopped drinking wine?
Tak, że się owce moje tem, co było podeptane nogami waszemi, paść, a męciny nóg waszych pić muszą.
And as for my sheep, they eat that which ye have trodden with your feet, and they drink that which ye have fouled with your feet.
Wskazuje on, że za każdym razem jak pijesz szklankę wody, są szanse, że połkniesz cząsteczkę wody, która przeszła kiedyś przez pęcherz Oliviera Cromwella.
Every time you drink a glass of water, he points out, the odds are that you will imbibe at least one molecule that passed through the bladder of Oliver Cromwell.
pić (also: sączyć)

Context sentences for "pić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW trakcie leczenia preparatem Bondronat można zawsze pić czystą wodę.
Plain water may be taken at any time during the course of Bondronat treatment.
PolishW trakcie leczenia lekiem Bondronat można zawsze pić czystą wodę.
Plain water may be taken at any time during the course of Bondronat treatment.
PolishPowinniśmy ufać konsumentom i pozwolić im pić taki alkohol, jakiego sobie zażyczą.
We should trust consumers to enjoy whatever drinks they choose.
PolishPacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami czynności nerek powinni pić odpowiednią ilość
If you are elderly with existing kidney problems take care that your fluid intake is sufficient
PolishZe względów bezpieczeństwa podczas przyjmowania leku Keppra nie należy pić alkoholu.
As a safety precaution, do not take Keppra with alcohol.
Polishwystą wymioty, niepokój lub którekolwiek z dział niepożdanych wymienionych w punkcie pić ań ą
You may experience vomiting, restlessness, or any of the side effects as described in section 4.
PolishPodczas leczenia lekiem Tyverb nie należy pić soku grejpfrutowego.
For example, always take your tablet one hour before breakfast.
PolishNie wolno pić alkoholu podczas leczenia lekiem Yondelis z uwagi na możliwość uszkodzenia wątroby.
Alcohol consumption must be avoided during treatment with Yondelis as this may harm the liver.
Polishalbowiem z odwagą żywota swego przynieśli ją; i nie chciał jej pić.
for with [the jeopardy of] their lives they brought it.
PolishI dawali mu pić wino z myrrą; ale go on nie przyjął.
And they offered him wine mingled with myrrh: but he received it not.
PolishAle Jezus odpowiadając rzekł: Nie wiecie, o co prosicie; możecież pić kielich, który ja będę pił?
But Jesus answered and said, Ye know not what ye ask.
PolishW trakcie leczenia lekiem EFEXOR nie wolno pić alkoholu.
You should avoid alcohol while you are taking Tradename.
PolishMożna przez nią pić wodę z dowolnego źródła, a ta stanie się zdatna do picia zanim dosięgnie twoich ust.
Basically you can suck any water through this and it will become drinkable by the time it hits your lips.
PolishW okresie leczenia preparatem ABILIFY nie należy pić alkoholu.
Alcohol should be avoided when taking ABILIFY.
PolishBędzie to prawdopodobnie oznaczać, że trudno będzie nadal pić wody podziemne bez oczyszczenia, jak ma to miejsce obecnie.
This will probably mean that we will find it very difficult to continue drinking our groundwater untreated as we do today.
Polishczy może pić napoje alkoholowe, stosować leki nasenne, uspokajające lub silne leki przeciwbólowe. lec
Therefore, check with your doctor or pharmacist about drinking alcoholic beverages, or taking sleeping pills, sedatives or strong pain medications. lp
Polish♫ Szybko przestałam pić
♫ And I was no more a boozer. ~~~ ♫
PolishUważam, że konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) za pozytywny krok w tym obszarze polityki.
I see the implementation of the Rotterdam Convention on Prior Informed Consent (PIC) as a positive step in this policy area.
Polishwystą dyskinezy pić
PolishAlkohol może utrudniać kontrolę stężenia cukru we krwi, dlatego należy przedyskutować z lekarzem, czy w czasie stosowania leku Trazec można pić alkohol.
Alcohol may upset the control of your blood sugar so you are advised to talk to your doctor about drinking alcohol while taking Trazec.