"połowa" English translation

PL

"połowa" in English

PL połowa
volume_up
{feminine}

połowa (also: pół, połówka)
volume_up
half {noun}
Najwyraźniej połowa litewskich posłów myśli, że homoseksualizm jest perwersją.
Apparently, half of Lithuanian MPs think that homosexuality is a perversion.
Połowa mnie to muzyka, a druga połowa...
The music's half of me, but the other half -- I landed probably the best gig of all.
Co najmniej połowa populacji żyje obecnie na obszarach aktywnych sejsmicznie.
Fully half of the human population today live in areas with seismic activity.
połowa (also: jedna z dwóch części)
volume_up
moiety {noun} (half)

Synonyms (Polish) for "połowa":

połowa

Context sentences for "połowa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzed połową marca Komisja zaproponowała mandat negocjacyjny Radzie.
By mid-March the Commission had proposed a negotiation mandate to the Council.
Polish. ~~~ Moja jedna połowa mnie lubi, druga nienawidzi.
So it causes a lot of inner conflict, you know, like part of me likes me, part of me hates me.
PolishPołowa programu już minęła, ale coś was wciągnęło i zainteresowało.
It's already halfway over, but something's caught you and you're drawn in and you care.
Polishpierwszy czwartek miesiąca -- połowa dnia -- nikt w biurze nie może rozmawiać.
The first Thursday of the month -- just the afternoon -- nobody in the office can talk to each other.
PolishPodobnie, jedynie połowa ludzi powyżej 60. roku życia nadal pracuje.
Similarly, only 50% of people over the age of 60 are still in work.
PolishAle czy mogła też przewidzieć ten bezprecedensowy skok który nastąpił przed połową życia Ziemi?
But could they have predicted this unprecedented spike less than halfway through the Earth's life?
PolishZ 4 światowej populacji nosicieli HIV połowa znajduje się w tym rejonie.
Look, the highly infected are four percent of all population and they hold 50 percent of the HIV-infected.
PolishPonad połowa energii wykorzystywanej w UE pochodzi z importu.
The EU depends on imports for more than 50% of its energy needs.
PolishW maju 2004 r. na 25 państw UE przypadała ponad połowa rosyjskiego handlu zagranicznego 55%.
In May 2004, the twenty-five European Union Member States' share of Russian foreign trade stood at 55%.
PolishPołowa z nas żyje na granicy lub poniżej granicy ubóstwa.
50 percent of our residents live at or below the poverty line.
PolishProjekt rezolucji będziemy przedkładać na początku października - między początkiem a połową października.
We shall be submitting the draft resolution at the beginning of October - early to mid-October.
PolishWyobraźcie sobie, że połowa ludzi chcących mieć mieszkanie – ma je.
But just substitute apartment building for cities.
PolishBadania wykazują, że w niektórych krajach związkowych Niemiec więcej niż połowa papierosów pochodzi z przemytu.
In Germany, a study has shown that, in some Länder, more than one cigarette in two has been smuggled.
PolishPierwsza, nieaktywna połowa 2007 r. nastąpiła natomiast po wyjątkowo aktywnej pod tym względem końcówce 2006 r.
Also, the first semester of 2007 followed a period of exceptionally high activity at the end of 2006.
PolishPołowa ma jednego rodzica, bo drugi zmarł na AIDS. ~~~ Połowa ma jednego rodzica, bo drugi zmarł na AIDS.
So the challenges of education in this kind of place are not to learn the kings and queens of Kenya or Britain.
PolishMiasto takie jak Bombaj, z którego połowa to slumsy, wytwarza 1/6 PKB Indii.
PolishMinęła połowa czasu badań, a wy ukończyliście tylko 1% prac."
But that was really right on schedule.
PolishPołowa populacji mieszka w dużych miastach.
50 percent of the global population now lives in cities.
PolishGdyby tu była Zambia, 300 z was byłaby rolnikami, 100 z was miałoby AIDS albo HIV, a ponad połowa z was żyłaby za mniej niż dolara dziennie.
If this were Zambia, 300 of you would be farmers, 100 of you would have AIDS or HIV.
PolishNawet bez nasilenia konfliktu ponad połowa ludności w Południowym Sudanie korzysta z pomocy żywnościowej.
Even without this escalation of the conflict, in South Sudan, over 40% of the population are already dependent on food aid.