"pożądać" English translation

PL

"pożądać" in English

PL pożądać
volume_up
[pożądam|pożądałbym] {imperfective verb}

1. general

Jako Parlament pożądamy dobrych stosunków z Chinami i przykładamy do tych stosunków najwyższą wagę.
We in Parliament desire good relations with China and attach the highest priority to these relations.
Zawołasz, a ja tobie odpowiem; a spraw rąk twoich pożądasz.
Thou wouldest call, and I would answer thee: Thou wouldest have a desire to the work of thy hands.
Pomagają również tworzyć przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, której wszyscy pożądamy.
It also establishes the area of freedom, security and justice that we all desire.
Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregoś z poniższych działań niepożądanych.
You should seek help immediately if you suffer from any of the below mentioned side effects.
Należy skontaktować się tak szybko jak to możliwe z lekarzem w przypadku wystąpienia któregoś z niżej wymienionych działań niepożądanych.
You should seek help as soon as possible if you suffer from any of the below mentioned side effects
W razie wystąpienia działąń niepożądanych, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza weterynarii.
If side effects occur, treatment should be discontinued and the advice of a veterinarian should be sought.
pożądać (also: tęsknić, westchnąć)
Po długookresowym leczeniu częstość działań niepożądanych związanych z nadwrażliwością nie nasilała się.
Over long term treatment, the frequency of hypersensitivity-related adverse events did not increase.
W efekcie 250 takich spinaczy umożliwia ułożenie jednej długiej nici DNA w pożądany kształt.
And so the net effect of all 250 of these strands is to fold the long strand into the shape that you're looking for.
Leczenie należy prowadzić tak długo, póki występują korzyści kliniczne bez zbyt wielu działań niepożądanych.
The treatment is continued as long as the patient continues to benefit from it without too many side effects.

2. "kogoś"

pożądać (also: pragnąć)
volume_up
to be hungry for {vb} [fig.] (sb)
Jeśli nie chcesz dać się oszukać, musisz wiedzieć, czego pożądasz.
If you don't want to be deceived, you have to know, what is it that you're hungry for?

3. "kogoś/czegoś"

pożądać (also: pragnąć)
volume_up
to lust [lusted|lusted] {vb} (after/for sb/sth)
Po odstawieniu leków odkrywa piękno życia i zaczyna pożądać mężczyzn.
When she stops taking her medicine, she discovers life, men and lust.
pożądać (also: pragnąć)
volume_up
to lust after {vb} (sb/sth)
pożądać (also: pragnąć)
volume_up
to lust for {vb} (sb/sth)
Po odstawieniu leków odkrywa piękno życia i zaczyna pożądać mężczyzn.
When she stops taking her medicine, she discovers life, men and lust.