"po kolei" English translation

PL

"po kolei" in English

PL po kolei
volume_up

po kolei (also: z kolei)
komisarz - Jeśli wolno zajmę się po kolei każdym z czterech elementów pytania.
. - Allow me to address each of the four component questions in turn.
Być może lepiej byłoby omawiać te trzy kraje po kolei i z osobna.
It might have been better to discuss the three countries each in its turn.
Dzisiaj zadał pan trzy wyraźne pytania i odpowiem na nie po kolei.
Today you have asked three clear questions and I will respond to them in turn.
Pozwolicie państwo, że wypowiem się po kolei na temat każdej z tych spraw.
Let me address the two issues on our agenda today one after the other.

Synonyms (Polish) for "po kolei":

po kolei

Similar translations for "po kolei" in English

po adverb
po preposition
po- affix
English
kolej noun

Context sentences for "po kolei" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZ kolei po drugiej stronie, to samo leczenie, komórki namnażają się. ~~~ Interesujące.
But then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.
PolishZostały również przedłożone poprawki i będziemy nad nimi dalej po kolei głosować.
Amendments have also been tabled and we will continue voting on the amendments one by one.
PolishOczywiście prezydent Francji pyta później, czy oni mają po kolei w głowie.
The French President then naturally asks whether they have a screw loose.
PolishZalecenia te należy starannie przeczytać i po kolei zgodnie z nimi postępować.
Please read the instructions carefully and follow them step by step.
PolishMusimy zatem eliminować po kolei te przeszkody, zaczynając teraz od prawa umów.
That is why we need to get rid of those obstacles, one by one, starting now with contract law.
Polishkomisarz - Jeśli wolno zajmę się po kolei każdym z czterech elementów pytania.
Member of the Commission. - Allow me to address each of the four component questions in turn.
PolishDzisiaj zadał pan trzy wyraźne pytania i odpowiem na nie po kolei.
Today you have asked three clear questions and I will respond to them in turn.
PolishPozwolicie państwo, że wypowiem się po kolei na temat każdej z tych spraw.
Let me address the two issues on our agenda today one after the other.
PolishIch myślą przewodnią jest szerzenie pragmatyzmu dla każdego po kolei.
(Laughter) And they're really interested in how over-coddled we've become.
PolishNa pytania odpowiem po kolei.
Member of the Commission. - Mr President, I will take the questions in order.
PolishByć może lepiej byłoby omawiać te trzy kraje po kolei i z osobna.
It might have been better to discuss the three countries each in its turn.
Polish(Śmiech) Podajecie wszystkie po kolei. ~~~ Mmm...? Publiczność: "Musimy”.
(Laughter) You try them all in order: Mmm...? Audience: Must.
PolishNie będę wymieniać ich po kolei, nie taki jest mój zamiar.
I am not going to mention them one by one, as this is not my intention.
PolishByć może wolno mi będzie powiedzieć kilka słów o każdej z nich po kolei.
Perhaps I can say a few words on each of them in turn.
PolishZastanówmy się po kolei nad każdą kwestią, począwszy od wniosków odnoszących się do Zimbabwe i Somalii.
Let us look at one aspect at a time, starting with the proposals relating to Zimbabwe and Somalia.
PolishTe mam nadzieję będą po kolei. ~~~ Tak. ~~~ 3, 4, 5, 6, 7.
These look in order, I'm probably -- hopefully -- yeah.
PolishA później wypluję je po kolei na ten skrawek mięsa."
So he says, "Well, I'll put my tongue on the dog's flesh.
PolishPozwólcie, że odniosę się to tych dwóch problemów po kolei.
Allow me to address these two issues in turn.
PolishProszę pozwolić mi odnieść się po kolei do każdego z nich.
Permit me to talk about each of these in turn.
PolishUstawiają duży ekran, i po kolei prowadzą cię przez to wszystko.
They put a big screen up, and they take you through everything: "and then you didn't do this, and you didn't do this, etc."