"pociągnięcie" English translation


Did you mean: pociągnąć
PL

"pociągnięcie" in English

PL pociągnięcie
volume_up
{neuter}

1. general

pociągnięcie
volume_up
pull {noun}
Zdjąć nasadkę z igły przez jej pociągnięcie i nie odkręcać jej.
Remove the cap from the needle by pulling and not twisting it.
Odłączyć strzykawkę od nasadki na fiolkę poprzez delikatne pociągnięcie i przekręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Detach the syringe from the vial adapter by gently pulling and turning the syringe counter- clockwise.
pociągnięcie
volume_up
tug {noun}

2. "piórem, długopisem"

pociągnięcie (also: odrobina, szczypta, kropla, sprint)
volume_up
dash {noun}

Synonyms (Polish) for "pociągnięcie":

pociągnięcie

Context sentences for "pociągnięcie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOraz o pociągnięcie jej do odpowiedzialności za szkody, do których doprowadziła.
And that she be held responsible for the damage she has caused.
PolishKonieczne jest zdecydowane pociągnięcie Stanów Zjednoczonych i Chin do odpowiedzialności w tej dziedzinie.
The United States and China must be called to account forcefully on this matter.
PolishJednakże sprawą zasadniczej wagi jest również potępienie agresorów i pociagnięcie ich do odpowiedzialności.
However, it is also essential to denounce the aggressors and hold them responsible.
PolishNiestety pociągnięcie zabójców Roberta McCartneya do odpowiedzialności stanowi dla wielu osób kwestię mniej istotną niż utrzymanie "groteskowej koalicji” w Stormont.
Tragically, justice for Robert McCartney is secondary to maintaining the 'chuckle coalition' at Stormont.
PolishPrzeprowadzenie niezależnego dochodzenia i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych to nie polityczny wybór, ale obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.
Carrying out an independent investigation and bringing those responsible to justice is not a political choice but an obligation under international law.