"pociągnięcie" English translation


Did you mean: pociągnąć
PL

"pociągnięcie" in English

PL pociągnięcie
volume_up
{neuter}

1. general

pociągnięcie
volume_up
pull {noun}
Zdjąć nasadkę z igły przez jej pociągnięcie i nie odkręcać jej.
Remove the cap from the needle by pulling and not twisting it.
Odłączyć strzykawkę od nasadki na fiolkę poprzez delikatne pociągnięcie i przekręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Detach the syringe from the vial adapter by gently pulling and turning the syringe counter- clockwise.
pociągnięcie
volume_up
tug {noun}

2. "piórem, długopisem"

pociągnięcie (also: odrobina, szczypta, kropla, sprint)
volume_up
dash {noun}

Synonyms (Polish) for "pociągnięcie":

pociągnięcie

Context sentences for "pociągnięcie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOraz o pociągnięcie jej do odpowiedzialności za szkody, do których doprowadziła.
And that she be held responsible for the damage she has caused.
PolishKonieczne jest zdecydowane pociągnięcie Stanów Zjednoczonych i Chin do odpowiedzialności w tej dziedzinie.
The United States and China must be called to account forcefully on this matter.
PolishJednakże sprawą zasadniczej wagi jest również potępienie agresorów i pociagnięcie ich do odpowiedzialności.
However, it is also essential to denounce the aggressors and hold them responsible.
PolishZdjąć nasadkę z igły przez jej pociągnięcie i nie odkręcać jej.
Remove the cap from the needle by pulling and not twisting it.
PolishOdłączyć strzykawkę od nasadki na fiolkę poprzez delikatne pociągnięcie i przekręcanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Detach the syringe from the vial adapter by gently pulling and turning the syringe counter- clockwise.
PolishNiestety pociągnięcie zabójców Roberta McCartneya do odpowiedzialności stanowi dla wielu osób kwestię mniej istotną niż utrzymanie "groteskowej koalicji” w Stormont.
Tragically, justice for Robert McCartney is secondary to maintaining the 'chuckle coalition' at Stormont.
PolishPrzeprowadzenie niezależnego dochodzenia i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych to nie polityczny wybór, ale obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.
Carrying out an independent investigation and bringing those responsible to justice is not a political choice but an obligation under international law.