"pocieszający" English translation

PL

"pocieszający" in English

PL pocieszający
volume_up
{adjective masculine}

pocieszający
Dorośli uważają to za pocieszające.
(Laughter) Adults find it comforting.
Pani komisarz! To pocieszające, że w dzisiejszym wystąpieniu poparła pani nasze stanowisko.
It is comforting, Commissioner, that you made clear your support for our views in your stand today.
W obliczu przemożnych, wywieranych przez ekologów nacisków pocieszające jest to, że zwyciężył zdrowy rozsądek.
In the face of the irresponsible pressure exerted by ecologists, it is comforting that common sense has prevailed.
pocieszający
pocieszający (also: uspokajający, dodający otuchy)
A moja punktacja w Skali Osobowości Narcystycznej, czyli NPI-16, to pocieszające 0,31.
And my score on the Narcissism Personality Index, or the NPI-16, is a reassuring 0.31.
Jednocześnie pocieszające jest to, co usłyszeliśmy od Komisji.
At the same time, what we have heard from the Commission is reassuring.
Dane za ostatnie miesiące nie są niestety pocieszające i mogą zagrozić naszemu celowi zredukowania o połowę liczby ofiar wypadków drogowych.
The figures for the past few months are not reassuring, unfortunately, and could jeopardise the aim we have set ourselves of halving the number of victims on the roads.

Synonyms (Polish) for "pocieszać":

pocieszać

Context sentences for "pocieszający" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPocieszający powinien być dla nas fakt, że kraje słabiej rozwinięte stają się lepiej rozwinięte, a kraje ubogie bogacą się.
We should be heartened by the fact that the less developed countries are becoming more developed and the poor are becoming richer.
PolishDotychczasowy rozwój wydarzeń nie jest zbyt pocieszający - państwa członkowskie co prawda wsparły plan Ahtisaariego, ale nie uzgodniły jeszcze, czy uznać niepodległość Kosowa.
The antecedents are not too encouraging: although all the Member States have supported the Ahtisaari plan, they have still not agreed on whether to recognise Kosovo.