PL

podły {adjective masculine}

volume_up
1. general
podły (also: nędzny, skrajny)
podły
I będzie uciskał między ludem jeden drugiego, i bliźni bliźniego swego: powstanie dziecię przeciwko starcowi, a podły przeciwko zacnemu.
And the people shall be oppressed, every one by another, and every one by his neighbor: the child shall behave himself proudly against the old man, and the base against the honorable.
podły (also: nikczemny)
podły (also: nikczemny, drański)
volume_up
low-down {adj.} [coll.]
podły (also: nikczemny, drański)
volume_up
lowdown {adj.} [coll.]
♫ Dylan był tak podły dla Donovan w tym filmie.
♫ Dylan was so mean to Donovan in that movie.
Odmowa takiej pomocy byłaby podła, niekonsekwentna, pełna hipokryzji i bezcelowa.
Not to tender it would be mean, inconsistent, hypocritical and self-defeating.
♫ Dorothy Parker podła, pijana i przygnębiona.
♫ Dorothy Parker, mean, drunk and depressed.
podły (also: nikczemny)
Nie zapominajmy, że to w końcu siły ekstremistów są zainteresowane destabilizacją Pakistanu i są odpowiedzialne za ten podły czyn.
Let us not forget that it is, ultimately, extremist forces who are interested in destabilising Pakistan and who are responsible for this despicable act.
Problem polega jednak na tym, że istnieje podła zmowa milczenia mająca na celu zatajenie wykorzystywania nielegalnych pracowników.
Yet the problem is that there is a vicious conspiracy to keep the exploitation hidden.
Jak mówi sam Kant, nie możemy odmówić podłemu człowiekowi szacunku, jaki jest mu przynależny jako człowiekowi.
As Kant himself says, we cannot refuse the wicked man the respect that is his due as a man.
2. colloquial

Context sentences for "podły" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishoto naród mój podły jest w Manase, a jam najmniejszy w domu ojca mego.
behold, my family is the poorest in Manasseh, and I am the least in my father's house.
PolishLepszy jest człowiek podły, który ma sługę, niżeli chlubny, któremu nie staje chleba.
Better is he that is lightly esteemed, and hath a servant, Than he that honoreth himself, and lacketh bread.
PolishCzasem myślę, że lepiej jest zagłębić się w swój nastrój podły, aż możesz powstać znowu, nucąc ten gitarowy blues.
Sometimes I think it's better just to sink way down in your funky mood 'til you can rise up humming these steel guitar blues.
PolishTy podły draniu!