"podać leki" English translation

PL

"podać leki" in English

PL podać leki
volume_up
{verb}

Similar translations for "podać leki" in English

podać verb
leki noun
lek noun
lęki noun
English
łęk noun
English

Context sentences for "podać leki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW przypadku wystąpienia ciężkich objawów pozapiramidowych należy podać leki przeciwcholinergiczne.
In case of severe extrapyramidal symptoms, anticholinergic agents should be administered.
PolishW razie potrzeby można podać dodatkowe leki przeciwwymiotne.
Additional anti-emetics may be administered as needed.
PolishLekarz prowadzący będzie sprawdzał wartości ciśnienia i w przypadku ich podwyższenia może podać leki, aby je obniżyć.
monitor your blood pressure and may give you a medicine to treat your high blood pressure.
PolishLekarz widzi różnice pomiędzy żółtym i niebieskim paskiem i mówi: "Wow, musimy podać jej sterydy, leki i inhalatory."
So the doctor sees this difference between the yellow bar and the blue bar, and he says, "Wow, we need to give her steroids, medication and inhalers."
PolishZa leczenie odpowiedzialni są lekarze i to oni muszą również decydować, jakie leki podać pacjentowi w trakcie tego leczenia.
Doctors are responsible for treatment; they must also decide which medicines should be administered to the patient in the course of that treatment.
PolishPrzed podaniem pierwszej dawki oraz przed każdym zwiększeniem dawki pacjentom należy podać leki steroidowe, lek przeciwhistaminowy oraz lek przeciwbólowy.
Patients should be given steroids, an antihistamine and a painkiller before the first dose and before any increase in dose.
PolishW związku z tym przed podaniem leków należy podać pacjentowi leki przeciwwymiotne oraz przed i (lub) po ich podaniu płyny w odpowiedniej ilości.
Therefore, patients should receive adequate antiemetic treatment and appropriate hydration prior to and/ or after receiving treatment.
PolishW celu zmniejszenia działań niepożądanych lekarz może podać odpowiednie inne leki lub zmienić dawkowanie (patrz punkt 2 „ Kiedy zachować szczególną ostrożność ”).
Your doctor may give you other medicines or change your dosage to help to reduce any side effects (see section 2 “ Take Special care”).
PolishJeśli po podaniu leku Abraxane wystąpią u pacjenta nudności, wymioty lub biegunka, można podać standardowe leki przeciwwymiotne i przeciwbiegunkowe.
If patients experience nausea, vomiting and diarrhoea following the administration of Abraxane, they may be treated with commonly used anti-emetics and constipating agents.
PolishPrzed pierwszą dawką preparatu Busilvex należy podać leki przeciwwymiotne i kontynuować to leczenie według stałego schematu zgodnego z lokalnymi wytycznymi przez cały okres terapii.
Antiemetics should be administered prior to the first dose of Busilvex and continued on a fixed schedule according to local practice through its administration.