"podobieństwa" English translation

PL

"podobieństwa" in English

PL podobieństwa
volume_up
{feminine plural}

podobieństwa (also: stosunki, sympatie)
podobieństwa (also: porównania, paralele)
Wyraźnie nasuwają się podobieństwa z austriackim systemem wniosków referendalnych.
The parallels with the system of petitions for a referendum in Austria are obvious.
W tym punkcie kończą się podobieństwa między kryzysem finansowym a zmianami klimatycznymi.
That, in fact, is where the parallels between the financial crisis and climate change cease.
Dostrzegam podobieństwa między Birmą i Zimbabwe.
I see parallels between Burma and Zimbabwe.
podobieństwa
Istnieją podobieństwa z europejskim programem Galileo.
There are similarities with the European Galileo programme.
Szczeble te się różnią, ale są też między nimi podobieństwa.
There are similarities and differences between these two levels.
Podobieństwa obu systemów nie muszą prowadzić do sporów o ich porównywalność.
The similarities between both these systems do not necessarily lead to arguments about their compatibility.

Context sentences for "podobieństwa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest dość jasne, jakie podobieństwa istnieją między socjalizmem sowieckim a socjalizmem narodowym.
It is quite clear what the common thread is between Soviet socialism and National Socialism.
PolishA bez podobieństwa nie mówił do nich; wszakże uczniom swym wszystko z osobna wykładał.
and without a parable spake he not unto them: but privately to his own disciples he expounded all things.
PolishTrudno jest rozpoznać innych jako równych, kiedy podkreśla się tylko różnice, a nie podobieństwa.
It emphasizes how we are different rather than how we are similar.
PolishTo wszystko mówił Jezus w podobieństwach do ludu, a bez podobieństwa nie mówił do nich;
All these things spake Jesus in parables unto the multitudes; and without a parable spake he nothing unto them:
PolishA usłyszawszy przedniejsi kapłani i Faryzeuszowie podobieństwa jego, domyślili się, iż o nich mówił;
And when the chief priests and the Pharisees heard his parables, they perceived that he spake of them.
PolishMożemy zaobserwować duże regiony kory, gdzie są ogromne podobieństwa w rozkładzie istoty szarej.
And you can see huge areas of cortex where there are massive correlations in the distribution of gray matter.
PolishPotem wstawili skrzynię Pańską na wóz, i skrzynkę, i myszy złote, i podobieństwa zadnic swoich.
and they put the ark of Jehovah upon the cart, and the coffer with the mice of gold and the images of their tumors.
PolishZatem rzekł do nich: Nie rozumiecie tego podobieństwa?
And he saith unto them, Know ye not this parable?
PolishToć było widzenie podobieństwa chwały Pańskiej, które gdym widział, upadłem na oblicze swoje, i usłyszałem głos mówiącego.
This was the appearance of the likeness of the glory of Jehovah.
PolishA mówiąc przez proroków widzenia wiele pokazywać będę, a przez proroków podobieństwa podawać będę.
I have also spoken unto the prophets, and I have multiplied visions; and by the ministry of the prophets have I used similitudes.
PolishNa podstawie podobieństwa immunogenności wnioskuje się o skuteczności szczepionki Silgard u dziewcząt w wieku 9 do 15 lat.
On the basis of this immunogenicity bridging, the efficacy of Silgard in 9- to 15-year-old girls is inferred.
PolishNa podstawie podobieństwa immunogenności wnioskuje się o skuteczności szczepionki Gardasil u dziewcząt w wieku 9 do 15 lat.
On the basis of this immunogenicity bridging, the efficacy of Gardasil in 9- to 15-year-old girls is inferred.
PolishA jakoż zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa?
and how shall ye know all the parables?
PolishWy tedy słuchajcie podobieństwa onego rozsiewcy.
Hear then ye the parable of the sower.
PolishI mówił Pan do was z pośród ognia; głos słów słyszeliście, aleście podobieństwa żadnego nie widzieli oprócz głosu.
And Jehovah spake unto you out of the midst of the fire: ye heard the voice of words, but ye saw no form; only [ye heard] a voice.
PolishAbyście się snać nie popsowali, i nie czynili sobie rytego bałwana, albo obrazu wszelkiego podobieństwa, kształtu mężczyzny albo niewiasty;
Lest ye corrupt yourselves, and make you a graven image in the form of any figure, the likeness of male or female,
PolishA od figowego drzewa nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i puszcza liście, poznajecie, iż blisko jest lato.
Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;
PolishA od drzewa figowego nauczcie się tego podobieństwa: Gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza, poznajecie, iż blisko jest lato.
Now from the fig tree learn her parable: when her branch is now become tender, and putteth forth its leaves, ye know that the summer is nigh;
PolishA pod niem zewsząd w około były podobieństwa wołów, których było dziesięć w łokciu, a otaczały morze w około; a były dwa rzędy tych wołów odlanych pospołu z morzem.
And under it was the likeness of oxen, which did compass it round about, for ten cubits, compassing the sea round about.
PolishA tak strzeżcie pilnie dusz waszych, (gdyżeście nie widzieli żadnego podobieństwa, dnia, którego mówił Pan do was na Horebie z pośrodku ognia,)
Take ye therefore good heed unto yourselves; for ye saw no manner of form on the day that Jehovah spake unto you in Horeb out of the midst of the fire.