"podpisać się" English translation

PL

"podpisać się" in English

EN
PL

podpisać się {reflexive verb}

volume_up
Komisja może teraz podpisać się pod tą opracowaną w drodze kompromisu wersją tekstu.
The Commission can now sign up to the compromise text.
W obecnej sytuacji nie wszyscy rezydenci UE - również długoletni - będą mogli podpisać się pod inicjatywą obywatelską.
In the current situation, not all EU residents - including long-term residents - will be able to sign the citizens' initiative.
Nie byliśmy co prawda zgodni co do wszystkich punktów, cieszymy się jednak, że możemy podpisać się pod rezultatem końcowym.
However, we are happy to sign up to the final result.

Similar translations for "podpisać się" in English

podpisać verb
się pronoun

Context sentences for "podpisać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiestety, ale właśnie dlatego nie możemy podpisać się pod tym kompromisem.
That is why we are unfortunately unable to support this compromise.
PolishNa koniec chcę się podpisać pod wezwaniem do uwolnienia sędzi.
Finally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
PolishMogę jedynie podpisać się pod tym, co powiedział mój przedmówca, pan poseł Swoboda.
I can only endorse what the previous speaker, Mr Swoboda, said.
PolishMogę jedynie podpisać się pod tym zdecydowanym stanowiskiem Parlamentu Europejskiego.
I can only subscribe to the strong position of this Parliament.
PolishMożemy podpisać się pod wszystkim, co zostało tu powiedziane.
(FI) Mr President, we can endorse what has been said here.
PolishPragnę podpisać się pod większością uwag, które przed chwilą przedstawił pan poseł Bowis.
Madam President, I should like to endorse much of what Mr Bowis said a moment ago.
PolishNie mogę się podpisać pod żadną z wyrażonych przez nią opinii.
I cannot of course subscribe to this speech in any respect.
PolishChciałbym podpisać się pod tym, co pani powiedziała.
Commissioner, I would like to endorse what you said.
PolishNie pozostaje mi nic innego, jak tylko podpisać się pod tym, co przed chwilą zostało powiedziane.
I cannot but endorse what has just been said.
PolishW szczególności mogę podpisać się pod wezwaniem o możliwie najprostszy system bez osłabiania jego skuteczności.
In particular, I can endorse the call for having the simplest possible system without watering down its efficiency.
PolishSądzę, że wszystkie ugrupowania polityczne w Parlamencie mogą podpisać się pod tym przesłaniem, więc należy je potraktować z pełną powagą.
I think that this is the cross-party message of this House and serious account needs to be taken of it.
PolishAle ja chcę podpisać się pod wypowiedziami tych kolegów, którzy mówią, że nie ma tutaj tylko samych pozytywów.
However, I would like to echo previous speakers who have said that these recommendations have negative as well as positive aspects.
PolishW ciągu następnych 18 miesięcy, rozpoczniemy współpracę z kolejnymi 40 spółkami, powinno nam udać się podpisać kontrakty i z tymi firmami.
And in the next 18 months, we will have signed up to work with another 40, and we think we'll get those signed as well.
PolishChciałbym skorzystać z tej okazji i powiedzieć, że składam pisemne oświadczenie, pod którym można się będzie podpisać począwszy od przyszłego posiedzenia.
I would like to take this opportunity to announce that I am also submitting a written statement which can be signed starting from the next sitting.
PolishWstrzymałem się jednak od głosu, jako że nie mogę podpisać się pod poparciem okupacji oraz "przyspieszenia” dokonanego przez administrację prezydenta Obamy.
However, I abstained as I could not support the report's support for the occupation and the 'surge' that has been carried out by the Obama administration.
PolishNa poprzednim etapie ciężko się omawiało tę sprawę, ale uważam, że w drugim czytaniu zwyciężyło rozsądne porozumienie, pod którym mogłem się również podpisać.
In a previous phase, this issue was difficult to discuss, but at second reading, to my mind at least a reasonable agreement was thrashed out, which I have been able to put my name to.
PolishPrzepis ten, szczególnie obecnie, w dobie kryzysu gospodarczego, nie jest sprzeczny z zasadą społecznej gospodarki rynkowej, pod którą mogę podpisać się bez zastrzeżeń.
This provision, especially in the present times of economic crisis, does not conflict with the principle of a social market economy, a principle to which I subscribe unreservedly.