"podskórny" English translation

PL

"podskórny" in English

PL

podskórny {adjective masculine}

volume_up
podskórny (also: zaskórny)
Rzadkie działania niepożądane Krwiak podskórny (krwawienie podskórne wywołujące obrzęk)
Rare side effects Subcutaneous haematoma (bleeding under the skin causing a swelling)
Preparat Orgalutran podawany jest poprzez zastrzyk podskórny, najlepiej w górną część nogi.
Orgalutran is given by subcutaneous (under the skin) injection, preferably into the upper leg.
Ci gły podskórny wlew eliminuje niektóre zmiany/ fluktuacje zwi zane z leczeniem.
Continuous subcutaneous infusion eliminates some of the variations/ fluctuations inherent to injection therapy.
podskórny
Pytania i odpowiedzi dotyczące procedury arbitrażu dla preparatu Implanon, implant podskórny etonogestrel 68 mg
Questions and answers on the referral for Implanon subdermal implant etonogestrel 68 mg

Context sentences for "podskórny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPacjentów stosujących ciągły podskórny wlew insuliny należy dokładnie poinstruować, jak należy używać pompy.
Patients using CSII should be comprehensively instructed on the use of the pump system.
PolishPacjenci stosujący ciągły wlew podskórny powinni być poinformowani w sposób dla nich zrozumiały o zasadach używania pomp insulinowych, właściwych zbiorników i cewników do pomp (patrz punkt 6. 6).
Patients using CSII should be comprehensively instructed in the use of the pump system and use the correct reservoir and tubing for the pump (see section 6.6).