"pogrubienie" English translation

PL

"pogrubienie" in English

PL pogrubienie
volume_up
{neuter}

1. IT

pogrubienie (also: wytłuszczenie)

Synonyms (Polish) for "pogrubić":

pogrubić

Context sentences for "pogrubienie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJeśli wystąpi pogrubienie skóry lub zagłębienia w miejscu wstrzyknięcia, należy skontaktować się z lekarzem.
If you notice your skin thickening or pitting at the injection site, tell your doctor.
PolishObserwowano przypadki nieprawidłowości skóry, w tym pogrubienie/ zapalenie lub zwłóknienie (NSF).
Cases of abnormalities of the skin including thickening/ inflammation or fibrosis (NSF) have been reported.
PolishW czasie leczenia produktem INCRELEX może wystąpic pogrubienie skóry, pojawić się znamiona, wyrośle lub nienormalny wygląd włosów.
Skin thickening, moles, skin tags, and abnormal hair texture have been seen with INCRELEX treatment.
PolishJeśli występuje pogrubienie śluzówki macicy.
if you have a thickening of the womb lining,
PolishGdy jesteś w trybie edycji, pasek narzędzi u góry dokumentu pozwala wprowadzać zmiany formatowania, takie jak pogrubienie, kolor czcionki czy listy punktowane.
When you’re in edit mode, the toolbar at the top of your document lets you make formatting changes such as bold, font color and bulleted lists.
PolishPo zaznaczeniu pola tekstowego lub kształtu zawierającego tekst są wyświetlane następujące elementy paska narzędzi: Pogrubienie, Kursywa, Kolor tekstu, Wyrównaj i Rozmiar czcionki.
When you select a text box or shape with text in it, the Bold, Italic, Text color, Align, and Font size toolbar items appear.
PolishPodczas przetwarzania dokumentu próbujemy zachować podstawowe formatowanie tekstu, takie jak pogrubienie i kursywa, typ i rozmiar czcionki oraz podziały wierszy.
Other text formatting and structuring elements such as bulleted and numbered lists, tables, text columns, and footnotes or endnotes are likely to get lost.
PolishZmiany obejmowały nierówne pogrubienie płytki wzrostowej kości udowej, ubogokomórkowość szpiku w sąsiedztwie zmienionej płytki wzrostowej oraz zmiany w składzie zębiny.
Changes consisted in irregular thickening of the femoral growth plate, hypocellularity of the bone marrow next to the altered growth plate and alterations of the dentin composition.