"pokolenia" English translation

PL

"pokolenia" in English

PL pokolenia
volume_up
{feminine plural}

pokolenia (also: generacje)
Trzecia sprawa to wejście na rynek pracy młodszego pokolenia.
The third point is the entry of the younger generations on to the labour market.
Niezbędne jest podjęcie działań, które będą chroniły również przyszłe pokolenia.
We need to take measures that will also protect future generations.
Musimy zadbać o przyszłe pokolenia i jakość ich wykształcenia.
We must care for future generations and the quality of their education.

Synonyms (Polish) for "pokolenie":

pokolenie

Context sentences for "pokolenia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA z pokolenia Benjaminowego Gabaon i przedmieścia jego; Gabae i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Benjamin, Gibeon with its suburbs, Geba with its suburbs,
PolishA z pokolenia Rubenowego Besor i przedmieścia jego; i Jahasa i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Reuben, Bezer with its suburbs, and Jahaz with its suburbs,
PolishTakże z pokolenia Danowego Elteko i przedmieścia jego; Gabaton i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Dan, Elteke with its suburbs, Gibbethon with its suburbs,
PolishZ pokolenia Isaschar: Kiesyjon i przedmieścia jego; Daberet i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Issachar, Kishion with its suburbs, Daberath with its suburbs,
PolishWtórego dnia ofiarował Natanael, syn Suharów, książę z pokolenia Isascharowego.
On the second day Nethanel the son of Zuar, prince of Issachar, did offer:
PolishAle Lewitowie według pokolenia ojców swych nie byli policzeni między nimi.
But the Levites after the tribe of their fathers were not numbered among them.
PolishA nad wojskiem pokolenia synów Isascharowych był hetmanem Natanael, syn Suharów.
And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethanel the son of Zuar.
PolishA nad wojskiem pokolenia synów Zabulonowych był hetmanem Elijab, syn Helonów.
And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
PolishKsięcia także jednego z każdego pokolenia weźmiecie dla podzielenia w dziedzictwo ziemi.
And ye shall take one prince of every tribe, to divide the land for inheritance.
PolishWyznacznikiem waszego pokolenia będzie to czy jej nazwisko coś wam mówi.
It'll be your generational determinant as to whether her name means much to you.
PolishA z pokolenia Aser: Masaa i przedmieścia jego; Abdon i przedmieścia jego;
And out of the tribe of Asher, Mishal with its suburbs, Abdon with its suburbs,
PolishA nad wojskiem pokolenia synów Eserowych był hetmanem Pagijel, syn Ochranów.
And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ochran.
PolishA nad wojskiem pokolenia synów Neftalimowych był hetmanem Ahira, syn Enanów.
And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
PolishNad wojskiem zaś pokolenia synów Benjaminowych był hetmanem Abidan, syn Gedeonów.
And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
PolishTedy przyzwał Jozue Rubenitów i Gadytów, i połowę pokolenia Manasesowego,
Then Joshua called the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh,
Polisha dom mój azaż nie najpodlejszy między wszystkiemi domy pokolenia Benjaminowego?
and my family the least of all the families of the tribe of Benjamin?
PolishKontrola jest konieczna, jeśli chcemy, aby przyszłe pokolenia wiedziały, jak smakuje ryba.
If we want our descendants to know the taste of fish, controls are essential.
PolishCo gdy mi się podobało, obrałem z was dwanaście mężów, po jednym mężu z każdego pokolenia.
And the thing pleased me well; and I took twelve men of you, one man for every tribe:
PolishNad wojskiem zaś pokolenia synów Manasesowych był hetmanem Gamalijel, syn Pedasurów.
And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
PolishA nad wojskiem pokolenia synów Symeonowych był hetmanem Selumijel, syn Surysaddajów.
And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.