"pomysłowość" English translation

PL

"pomysłowość" in English

PL pomysłowość
volume_up
{feminine}

pomysłowość
Ale on umniejszał swoją pomysłowość i zwracał uwagę na współpracę z naturą.
But he deflected everything away from his ingenuity into working with his landscape.
Jego pomysłowość -- o ile można to tak nazwać -- ma o wiele dalsze konsekwencje.
And the ingenuity, if you could call it that, goes even further.
Pomysłowość producentów i sprzedawców dopalaczy wygrywa z prawodawstwem państw członkowskich.
The ingenuity of the producers and retailers of designer drugs is winning out against the legislation of the Member States.
pomysłowość (also: spryt, zręczność)
pomysłowość (also: chytrość, przebiegłość, zręczność)
pomysłowość (also: urządzenie, wybieg, inwencja, podstęp)
Tam, gdzie improwizacja, pomysłowość i wyobraźnia są kluczem, artyści wreszcie, zajmują swoje należne miejsce, gdy strategie działania znajdują się w procesie tworzenia.
When improvisation, resourcefulness, imagination are key, artists, at long last, take their place at the table, when strategies of action are in the process of being designed.

Context sentences for "pomysłowość" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish(Śmiech) Ale tematem tej sesji jest oczywiście pomysłowość.
(Laughter) But the theme of this session, of course, is invention.
Polish. ~~~ Dynamika, odwaga i pomysłowość.
He's closing in on the van to make the moving pass.
PolishMusimy starać się wykorzystać ludzką pomysłowość.
We must try to exploit human innovation.
PolishWynik ten potwierdził wytrzymałość i pomysłowość Unii Europejskiej, która, moim zdaniem, pragnie nadal zapewniać swoim obywatelom właściwe rezultaty.
The result has shown a resilient and resourceful European Union - one which, I believe, is determined to stay the course of delivering the right results for our citizens.
PolishPomysłowość i przedsiębiorczość od dawna cechowały społeczeństwo holenderskie, które zasługuje na to, by o nim pamiętać i pomóc mu w obecnych ciężkich czasach.
Inventiveness and entrepreneurship have long been characteristic qualities of Dutch society, and they deserve to be remembered and revived in the hard times that we are experiencing.