"poniższy" English translation

PL

"poniższy" in English

PL poniższy
volume_up
{adjective masculine}

poniższy
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Ciprofloxacin Kabi Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli poniższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.
Take special care with Ciprofloxacin Kabi You should consult your doctor if one of the precautions and warnings mentioned below are or were applicable to you in the past.
poniższy
poniższy (also: następny, następujący)
Poniższy tekst należy dołączyć do Charakterystyki Produktu Leczniczego:
The following text shall be included in the Summary of Product Characteristics:
Zalecany sposób dawkowania przedstawia poniższy schemat:
The recommended dosing regimen is described in the following diagram:
Poniższy wykres przedstawia wyniki badania w grupie pacjentów z cukrzycą.
The following graph shows the results from a study in patients:

Synonyms (Polish) for "poniższy":

poniższy
Polish

Context sentences for "poniższy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKliknij poniższy link, by uzyskać więcej szczegółów na temat tego raportu:
Click the link below to see more details about this report:
PolishPoniższy wykaz obejmuje wszystkie dokumenty, które zostały dotychczas dopuszczone do upublicznienia.
The list below contains all the records that have so far been authorised for public release.
PolishPoniższy wykres przedstawia wyniki badania w grupie pacjentów z cukrzycą.
Activity Profile in Patients with Type 1 Diabetes
PolishWięcej instrukcji zawiera poniższy artykuł:.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishPoniższy kod jest oparty na przykładowym kodzie URL podanym powyżej:
The code below is based on the example URL above:
PolishPatrz poniższy punkt „ Ciąża i karmienie piersią ”.
See the section ‘ Pregnancy and breast-feeding’ below.
Polishpozostałych składników leku Evoltra; jeśli pacjentka karmi piersią (należy przeczytać poniższy punkt „ Ciąża i karmienie piersią ”);
if you are breast-feeding (please read the section “ Pregnancy and breast-feeding” below);
PolishPoniższy plan ilustruje dawkowanie.
This is illustrated in the schedule below.
PolishJeżeli użytkownicy witryny przechodzą przez wiele domen, instrukcje konfiguracji kodu śledzenia zawiera poniższy artykuł:.
If visitors to your site navigate across multiple domains, please refer to the article below for instructions on setting up your tracking code:
PolishZapamiętanie ich wszystkich może trochę potrwać, kliknij więc poniższy link, by wyświetlić „ściągawkę” z terminów, którymi się tu posługiwaliśmy.
Because it might take some time to remember all of it, click the link below for a cheat sheet on the terms we've mentioned here.
PolishObejrzyj poniższy film, by poznać różnicę między prostym a precyzyjnym zarządzaniem stawkami i uzyskać wskazówki dotyczące skutecznego korzystania z Optymalizatora konwersji.
Watch the video below to learn the difference between simple bid management and multi-dimensional bid management plus tips for success with Conversion Optimizer.