"ponury" English translation

PL

"ponury" in English

volume_up
ponury {adj. m}

PL ponury
volume_up
{adjective masculine}

ponury (also: twardy, zacięty)
volume_up
grim {adj.}
To całkiem ponury obraz rzeczywistości.
So, this is a pretty grim picture.
W 1899, Joseph Conrad wydał "Jądro Ciemności", ponury horror nad rzeką Kongo.
In 1899, Joseph Conrad released "The Heart of Darkness," a tale of grim horror along the Congo River.
A potem zmieniam fotografę do której strzela, i nagle obraz staje się raczej ponury i mniej przystępny.
And then you change the photograph he's shooting at, and it suddenly becomes rather grim and maybe less accessible.
ponury (also: posępny, srogi)
volume_up
dour {adj.}
ponury (also: szary, bury)
volume_up
drab {adj.}
ponury (also: nudny, szary, posępny, monotonny)
volume_up
drear {adj.}
ponury (also: smutny, nudny, szary, posępny)
volume_up
dreary {adj.}
volume_up
gloomy {adj.}
W związku z tym rysuje się przed nami bardzo ponury obraz.
The picture is therefore very gloomy.
Jakże ponure byłyby wieczory w Parlamencie Europejskim bez tych wciągających dyskusji Brytyjczyków.
How gloomy our evenings in the European Parliament would be without these interesting British discussions.
Te ponure statystyki jasno pokazują, że musimy zrobić wszystko co w naszej mocy żeby walczyć z problemem palenia.
These gloomy statistics show us clearly that we must do everything we can to combat smoking.
ponury (also: posępny, zasępiony)
volume_up
morose {adj.}
ponury (also: niejasny, ciemny, tajemniczy, mętny)
ponury (also: posępny)
volume_up
somber {adj.} [Amer.]
This one's somewhat more somber.
Świątynia Dendur w Metropolitan w Nowym Yorku - bardzo ponure miejsce Pomyślałem, że mogę mieć trochę zabawy i je podkolorować
The Temple of Dendur at the Metropolitan in New York -- it's a very somber place.
ponury (also: posępny, złowieszczy)
volume_up
sombre {adj.} [Brit.]
Przyjęcie wspólnych zasad stawia Unię Europejską na równej stopnie w zakresie wymogów i odpowiedzialności, w zdecydowanym przeciwieństwie do opisanej przeze mnie ponurej sytuacji.
The adoption of common rules puts the European Union on a level footing in terms of requirements and responsibilities, in stark contrast with the sombre situation that I have described.
ponury (also: zmierzły, nadąsany)
volume_up
sulky {adj.}
ponury (also: posępny, nadęty, markotny, zwarzony)
volume_up
sullen {adj.}
(PT) Tysiąc to liczba dnia, tysiąc zabitych, aby dać ponurą nauczkę.
(PT) One thousand is the number of the day, one thousand deaths to teach a black lesson.
ponury (also: posępny)
volume_up
dreich {adj.} [Scot.]
ponury (also: posępny)
volume_up
dreigh {adj.} [Scot.]
ponury (also: ciemny, mroczny, czarny, ciemna)
volume_up
dark {adj.}
Oczywiście, jest i ponura strona tego wszystkiego.
Obviously, there's always the dark side of it.
Może przyjęli, że ocean to tylko ciemne, ponure miejsce, które nie ma nic do zaoferowania?
Or do they just assume the ocean is just a dark, gloomy place that has nothing to offer?
Ponieważ w przeciwnym razie światła zgasną w całej Europie, a my będziemy budować ponurą przyszłość dla naszych dzieci.
Because, otherwise, the lamps will go out in Europe and we will be paving the way for a dark future for our children.

Context sentences for "ponury" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZdaję się, że przedstawiam bardzo ponury obraz tego miejsca, ale obiecuję, są też dobre wieści.
So it sounds like I'm painting a really bleak picture of this place, but I promise there is good news.
PolishJeżeli wyjrzą państwo dzisiaj za okno, zobaczą państwo raczej ponury dzień strasburski, który nie jest niczym wyjątkowym.
Mr President, if you look out of the window today, you will see a rather miserable Strasbourg day, which is nothing out of the ordinary.