"popęd" English translation


Did you mean: Pope, to pop
PL

"popęd" in English

EN
PL

popęd {masculine}

volume_up
Przede wszystkim, zaczęłam postrzegać miłość jako popęd, pierwotny popęd do łączenia się w pary.
Foremost, I have come to think that romantic love is a drive, a basic mating drive.
Pierwszy to popęd seksualny: potrzeba zaspokojenia.
One is the sex drive: the craving for sexual gratification.
Popęd wyewoluował, by wyciągnąć nas z domu w poszukiwaniu partnerów.
And I think that the sex drive evolved to get you out there, looking for a whole range of partners.
popęd (also: impuls, pragnienie, chęć)
Nie możemy mówić, że chodzi o to samo, tylko dlatego, że niewielka grupa tamtejszej ludności czuje, ze względu na pewien szczególny popęd narodowościowy, potrzebę bycia wyzwolonym.
We cannot say, just because there is a small population which feels, due to some particular nationalist urge, the need to be liberated, that this is the same thing.

Context sentences for "popęd" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTermin medyczny określający ten stan to zmniejszony popęd płciowy znany także jako HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder).
The medical term for this condition is Hypoactive Sexual Desire Disorder, also known as HSDD.
PolishObniżony popęd płciowy, impotencja
Polishdepresja, stan splątania, dezorientacja, niepokój, zmiany nastroju, zaburzenia snu, sny patologiczne, koszmary nocne, osłabiony popęd płciowy, niepokój ruchowy
depression, confusional state, disorientation, anxiety, altered mood, sleep disorder, abnormal dreams, nightmare, decreased libido, restlessness
PolishLivensa stanowi terapię transdermalną dla kobiet z HSDD, która polepsza popęd płciowy, zwiększając stężenie testosteronu do wartości podobnych do tych w okresie przedmenopauzalnym.
Livensa is a transdermal therapy for HSDD, which improves sexual desire while achieving testosterone concentrations compatible with premenopausal levels.
PolishIntrinsa stanowi terapię transdermalną dla kobiet z HSDD, która polepsza popęd płciowy, zwiększając stężenie testosteronu do wartości podobnych do tych w okresie przedmenopauzalnym.
Intrinsa is a transdermal therapy for HSDD, which improves sexual desire while achieving testosterone concentrations compatible with premenopausal levels.
PolishDowiedziono, że stosowanie produktu zmniejsza popęd płciowy u samców, jednak nie prowadzono badań nad innymi zmianami zachowań (np. agresją osobników płci męskiej).
Data demonstrate that treatment with the product will reduce the libido of the dog, but other behavioural changes (e. g. male-associated aggression) have not been investigated.
PolishDowiedziono, że stosowanie produktu zmniejsza popęd płciowy u psów, jednak nie prowadzono badań nad innymi zmianami zachowania (np. agresją osobników płci męskiej).
Data demonstrates that treatment with the product will reduce the libido of the dog, but other behavioural changes (e. g. male-associated aggression) have not been investigated.