"pora" English translation

PL

"pora" in English

EN

PL pora
volume_up
{feminine}

pora (also: takt, raz, sezon, godzina)
volume_up
time {noun}
Nadeszła pora, aby państwa członkowskie wzięły odpowiedzialność na swoje barki.
It is time that the Member States shouldered their responsibilities here.
Najwyższa pora podjąć jednoznaczne decyzje dotyczące kontroli i opodatkowania kapitału.
It is time to take clear decisions on the inspection and taxation of capital.
Najwyższa pora, byśmy rzeczywiście nawiązali aktywny dialog z obywatelami.
It is time that we genuinely engaged in active dialogue with citizens.

Synonyms (Polish) for "pora":

pora

Context sentences for "pora" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNadeszła jednak pora, aby poważnie, odpowiedzialnie i spójnie traktować nasze zobowiązania.
But this is the moment to be serious, responsible and coherent with our commitment.
PolishJeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki.
If it is close to your next dose, don't take the missed tablet anymore.
PolishJeżeli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, nie należy przyjmować pominiętej dawki.
If it is close to your next dose, don't take the missed syrup anymore.
Polish. ~~~ I to już prawie pora.
But every once in a while, like Lizzie Borden, like three times a century, and we're kind of due.
PolishStosowanie leku Rispolept z jedzeniem i piciem Ten lek można zażywać z posiłkiem lub poza porą posiłku.
Taking RISPERDAL with food and drink You can take this medicine with or without food.
PolishPora na przedmiotową debatę jest odpowiednia.
(DE) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, this debate is a timely one.
PolishRyzykowaliśmy życiem Richarda, pora zaryzykować własnym.
Now, we risked Richard's life, it's only fair we risk our own lives.
Polish(GA) Czy gdy minie pora deszczowa, nie wybuchnie wojna pomiędzy siłami zbrojnymi rządu a rebeliantami?
(GA) When the rainy season ends will war not ensue between government forces and rebel forces?
PolishPół pora, jedna łyżeczka mieszanki ziołowej i jedna pełna łyżeczka soli i potem jeszcze dwie uncje...
Half a leek, one teaspoon of mixed herbs and a teaspoonful of salt and then there's two ounces...
PolishPowodem jest brak doświadczenia i wczesna pora.
It is because of a lack of experience and the early morning hour.
PolishTo określenie pochodzi od słowa znaczącego "pora roku".
And in the summer India heats up, gets very hot.
PolishTeraz przyszła pora na rozwiązanie kwestii politycznych.
Now we have to resolve the political questions.
PolishZauważa spory ruch w restauracji Tres Palini, zdając sobie jednocześnie sprawę, że to pora lunchu i jest głodna.
Notices a lot of activity at the Tre Scalini restaurant, is reminded that it is lunchtime and she's hungry.
PolishPora się obudzić.
Ladies and gentlemen, you must wake up to what is happening.
PolishA teraz pora zacząć stosować je w praktyce.
Now you need to start putting it into practice.
PolishTą późną porą toczymy debatę w sprawie, która de facto dotyka każdego z nas, każdego dnia i o każdej porze.
It is a late-night debate on an issue that actually affects every single one of us every single minute of every single day.
PolishPotem, bierze pani pół pora, jedną łyżeczkę...
Then, there's half a leek, one teaspoon...
PolishI na nas przyszła pora, rodzina w żałobie.
Now we come down to it, relatives grieving.
PolishJest to późna pora deszczowa.
And this is this latter part of the rainy season.
PolishTeraz pora stawić czoła rzeczywistości.