"posiłek" English translation

PL

"posiłek" in English

PL posiłek
volume_up
{masculine}

posiłek (also: mąka)
volume_up
meal {noun}
Przyjmowali więcej kalorii poprzez bardziej zróżnicowany posiłek.
They got more calories over the course of a diversified meal.
Pacjentom źle znoszącym zalecany posiłek przedtestowy, należy podać inny.
For patients who do not tolerate the recommended test meal, an alternative test meal should be given.
Jeśli pominie się posiłek należy pominąć tę dawkę leku Starlix i poczekać do następnego posiłku.
If you miss a meal, skip that dose of Starlix and wait until your next meal.
posiłek (also: żarcie, żarło, coś na ząb)
volume_up
nosh {noun} [Brit.] [coll.]
posiłek (also: poczęstunek, strawa)
volume_up
repast {noun}

Context sentences for "posiłek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo upływie godziny można przyjąć pierwszy w danym dniu posiłek i napój.
After you’ve waited for an hour, you can have your first food and drink of the day.
PolishZANIM przyjmie się pierwszy w ciągu dnia posiłek, napój lub inne lekarstwo, należy przyjąć
BEFORE taking your first food, drink or other medicinal products of the day, take your
PolishAby zapobiec wystąpieniu hipoglikemii należy spożyć większy posiłek i kontrolować stężenie cukru we krwi.
In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood sugar.
Polish"W imię ojca Abrahama, pozwól, że przygotuję ci posiłek".
"In the name of father Abraham, let me offer you some food."
PolishAby zapobiec wystąpieniu ewentualnej hipoglikemii należy spożyć większy posiłek i kontrolować stężenie cukru we krwi.
In general, to prevent hypoglycaemia you must eat more food and monitor your blood sugar.
PolishKażdy posiłek, który zjadacie, zawiera składniki ze wszystkich stron świata.
PolishPosiłek należy przyjmować przed podaniem leku VISTIDE.
Food should be taken prior to administration of VISTIDE.
PolishTo jest właśnie zadanie dla was, autorów, ukrycie tego, że zmuszacie ich do zapracowania na własny posiłek.
They just don't want to know that they're doing that.
PolishMam na myśli świat, w którym kobiety spędzają 2-3 godziny każdego dnia, mieląc ziarno dla swoich rodzin na posiłek.
I mean the world where women spend two to three hours everyday grinding grain for their families to eat.
PolishPosiłek powoduje nieznaczne wydłużenie czasu wystąpienia maksymalnego stężenia, ale nie ma wpływu na stopień wchłaniania.
Time to maximum concentration is slightly delayed after food but the extent of absorption is unaffected.
Polishpierwszy posiłek, napój lub inny lek w danym dniu.
beverage, or other medication of the day.
PolishKażdej dawce powinien towarzyszyć rytonawir i posiłek.
Polishz drugiej strony jeśli odwiedzamy zacofany kraj, w którym wspaniały posiłek kosztuje 25$, jest to kwota niebotyczna jak na big maca.
I can't even set it on fire -- they took my cigarette lighter! ~~~ Suddenly, 25 dollars for a Big Mac might be a good deal.
PolishUdaje się jej ocalić posiłek, jednak podczas zamieszania traci obrus, który jak widzicie w lewym górnym rogu, odlatuje w siną dal.
She's managed to save the prosciutto, but in the process she loses the tablecloth, which you can see flying away in the upper left-hand corner.
Polishmonitorowany mimo ustąpienia objawów klinicznych hipoglikemii i otrzymać posiłek zawierający węglowodany, ponieważ hipoglikemia może się powtórzyć.
Sustained carbohydrate intake and observation may be necessary because hypoglycaemia may recur after apparent clinical recovery.
PolishA my dostrzegliśmy, że jeśli zatrzymamy dziewczęta dłużej, zostaną w szkole do wieku 16 lat, i nie wyjdą za mąż, jeśli w szkole jest dostępny posiłek.
And we find that if we keep girls in school later, they'll stay in school until they're 16, and won't get married if there's food in school.
Polishmg / posiłek
PolishPacjent powinien być monitorowany mimo ustąpienia objawów klinicznych hipoglikemii i otrzymać posiłek zawierający węglowodany, ponieważ hipoglikemia może się powtórzyć.
Sustained carbohydrate intake and observation may be necessary because hypoglycaemia may recur after apparent clinical recovery.
PolishAby zminimalizować skłonność do nudności i (lub) wymiotów, związaną z przyjmowaniem probenecydu, należy zjadać posiłek przed każdą zażywaną dawką probenecydu.
To decrease the potential for nausea and/ or vomiting associated with taking probenecid, you should eat food prior to each dose of probenecid.
PolishA nie trzymając się głowy Chrystusa, z którego wszystko ciało przez stawy i związania posiłek biorąc i wespół spojone będąc, rośnie wzrostem Bożym.
and not holding fast the Head, from whom all the body, being supplied and knit together through the joints and bands, increasing with the increase of God.