"poskromić" English translation

PL

"poskromić" in English

PL poskromić
volume_up
{verb}

poskromić (also: tresować, oswoić, oswajać, ułożyć)
Im silniejszy jest system polityczny w Unii Europejskiej i na szczeblu narodowym, tym lepiej będziemy mogli poskromić siły rynkowe.
The stronger the political system is in the European Union and at national level, the better we can tame market forces.
Cieszę się, że udało nam się poskromić entuzjazm regulacyjny Komisji i Rady w dziedzinie bardziej szczegółowych przepisów, które moim zdaniem nie są potrzebne.
I am pleased that we have managed to tame the regulatory enthusiasm of the Commission and the Council for more detailed legislation, which, in my opinion, is not desirable.

Synonyms (Polish) for "poskromić":

poskromić

Context sentences for "poskromić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWiedzą jak poskromić wodę.