"postępować zgodnie z" English translation

PL

"postępować zgodnie z" in English

PL

postępować zgodnie z {verb}

volume_up
postępować zgodnie z (also: nastać, następować, nastąpić, śledzić)
Proszę postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną z przyrządem Avostartclip.
Please follow the instructions provided with the Avostartclip.
Należy przestrzegać zaleceń lekarza oraz postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
Follow the directions given by your doctor closely and use the instructions below as a guide:
Należy postępować zgodnie z instrukcjami lekarza weterynarii.
Please carefully follow the instructions of the veterinarian.

Similar translations for "postępować zgodnie z" in English

postępować verb
zgodnie adverb
z preposition
z
English

Context sentences for "postępować zgodnie z" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPodczas przygotowywania infuzji należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.
Aseptic techniques must be followed during the preparation of the infusion.
PolishPodczas przygotowywania infuzji należy postępować zgodnie z zasadami aseptyki.
Aseptic techniques must be followed during preparation of the infusion.
PolishMusimy postępować zgodnie z kanonami techniki, w oparciu o najlepszą dostępną wiedzę naukową.
We have to proceed in a technical way, based on the best scientific expertise.
PolishNależy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dawkowania u osób dorosłych.
The same dose recommendations as for adults should be followed.
PolishW przypadku wstrząsu należy postępować zgodnie z obowiązującym postępowaniem w leczeniu wstrząsu.
In case of shock, the current medical standards for shock treatment are to be observed.
PolishMamy oczywiście dużo rezolucji, jednak wyzwanie polega na tym, że musimy postępować zgodnie z nimi.
Of course, we have a lot of resolutions, but the challenge is how to live up to them.
PolishPodczas wyjmowania kapsułek twardych z butelki należy postępować zgodnie z następującą instrukcją:
When taking a hard capsule out of the bottle, please observe the following instructions:
PolishPodczas wyjmowania kapsułek leku Pradaxa z pojemnika należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami
When taking Pradaxa capsules out of the bottle, please observe the following instructions
PolishPodczas wyjmowania kapsułek leku Pradaxa z blistra należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami
When taking Pradaxa capsules out of the blister pack, please observe the following instructions
PolishZakładając wkład i igłę oraz podając insulinę należy postępować zgodnie z instrukcjami użycia wstrzykiwaczy.
Keep the cartridge at room temperature for 1 or 2 hours before inserting it into the pen.
PolishW razie wstrząsu należy postępować zgodnie z aktualnymi standardami postępowania medycznego w takich przypadkach.
In case of shock, the current medical standards for shock treatment should be observed.
PolishNależy uważnie zapoznać się i postępować zgodnie z podaną instrukcją.
Sverige Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800
PolishNależy postępować zgodnie z instrukcją obsługi wstrzykiwacza.
Refer to the manufacturer's instructions for using the pen.
PolishNależy postępować zgodnie z instrukcją użycia wstrzykiwacza.
Refer to the manufacturer's instructions for using the pen.
PolishNie możesz postępować zgodnie z pewnymi wartościami, które są odległe od tych, z którymi się obnosisz.
You cannot be in favor of your own values, which are at a distance from the values that you espouse.
PolishBędziemy postępować zgodnie z dokumentem w sprawie porządku głosowania.
We will proceed as it is on the order paper.
PolishProszę przestać krzyczeć przez chwilę, to będziemy postępować zgodnie z Regulaminem.
Ladies and gentlemen, please stop shouting for a moment, and we are going to apply the Rules of Procedure.
PolishPodczas wyjmowania kapsułek preparatu Pradaxa z blistra, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:
When taking Pradaxa capsules out of the blister pack, the following instructions should be followed:
PolishMam też nadzieję, że nadal będziemy postępować zgodnie z tą zasadą.
I hope you will continue with this principle.
PolishOczywiście zawsze musimy postępować zgodnie z traktatem.
Of course, we always have to be in line with the Treaty.