"potrzebna" English translation

PL

"potrzebna" in English

PL potrzebna
volume_up
{adjective feminine}

Taka debata jest potrzebna, aby zapewnić konieczne pojednanie w przyszłości.
This debate is needed to ensure necessary reconciliations in the future.
To operacja niezwykle potrzebna, ale i skomplikowana.
This is a particularly necessary operation but also a complicated one.
Z drugiej strony potrzebna jest też silna strategia regionalna.
On the other hand, a strong regional strategy is also necessary.
potrzebna (also: potrzebny, potrzebne, wymagane, wymagana)
volume_up
needed {adj.}
Potrzebna jest natychmiastowa rewizja pakietu klimatyczno-energetycznego.
What is needed is immediate revision of the climate and energy package.
Należy unikać wpływów narodowych, zaś potrzebna jest nieograniczona niezależność.
Unlimited independence is needed.
Taka debata jest potrzebna, aby zapewnić konieczne pojednanie w przyszłości.
This debate is needed to ensure necessary reconciliations in the future.

Context sentences for "potrzebna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDlatego potrzebna nam jest dokładna weryfikacja naszych wieloletnich wytycznych.
It is therefore a thorough review of our multiannual guidelines that we need.
PolishW tym celu potrzebna jest a nawet niezbędna mała rewizja perspektywy finansowej.
This necessitates, forces even, a mini-revision of the financial perspective.
PolishNależy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
If you have any further questions, ask your doctor or your hospital pharmacist.
PolishPotrzebna jest nam solidarność ze strony wszystkich państw członkowskich Unii.
We need real solidarity on the part of all the Member States and of the Union.
PolishPo dziewiąte, potrzebna jest nam lepsza procedura powoływania dyrektora generalnego.
Ninthly, we need a better procedure for the appointment of the Director-General.
PolishNależy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
If you have any question about use of Flebogammadif please ask your doctor.
PolishChciałabym raz jeszcze zwrócić uwagę, że potrzebna jest nam reforma, a nie impas.
I should once again like to point out that we need reform and not stalemate.
PolishPotrzebna jest solidarność z krajami, do których jest największy napływ imigrantów.
There is a need for solidarity with countries receiving huge influxes of immigrants.
PolishNależy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
If you have further questions, please ask your doctor, nurse or pharmacist.
PolishNasza pomoc nie jest potrzebna za wyjątkiem... wyrywania zębów... i tylko po to.
Our services are not required except for... and exclusively for... the pulling of teeth.
PolishNależy zwrócić się do lekarza, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
If you forget to use ADVATE Do not inject a double dose to make up for a forgotten dose.
PolishNależy zwrócić się do lekarza/ pracownika służby zdrowia, gdy potrzebna jest rada lub
If you have any further questions, ask your doctor/health care professional.
PolishDla nich Unia jest odległa i nieznana, mimo iż sądzą, że jest im potrzebna.
For them, the Union is distant and unknown, even though they feel that they need it.
PolishNie sądzę, aby Europie potrzebna była dekada rozmów w sprawie zmian traktatu.
I do not think that what Europe needs is a decade of discussions about treaty changes.
PolishW związku z tym potrzebna jest polityczna świadomość, która moim zdaniem ma dwa cele.
This therefore requires political awareness and, for me, that has two goals.
PolishJak często powtarza pani Ferrero-Waldner, potrzebna jest konkretna współpraca.
As Mrs Ferrero-Waldner repeatedly says, positive cooperation is required.
PolishNależy określić całkowitą potrzebną objętość rozpuszczonego preparatu Remicade.
Calculate the total volume of reconstituted Remicade solution required.
PolishNależy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub
If you have any further questions, ask your doctor, nurse or your pharmacist.
PolishNależy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa
If you have further questions, please ask your doctor or your pharmacist.
PolishLekarz zadecyduje kiedy potrzebna jest następna dawka ABILIFY roztwór do wstrzykiwań.
Your doctor will decide when you need another dose of ABILIFY solution for injection.