"powiększać" English translation

PL

"powiększać" in English

PL

powiększać [powiększam|powiększałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
powiększać (also: zwiększać, powiększyć, zwiększyć)
volume_up
to compound [compounded|compounded] {vb} (difficulty, offence, damage)
UE będzie się nadal powiększać, ponieważ coraz więcej krajów wyraża zainteresowanie członkostwem .
The EU will continue to grow as an increasing number of countries express interest in membership.
Nie możemy sobie pozwolić na powiększanie machiny biurokratycznej.
We cannot afford to increase the size of the bureaucratic machine.
Jeśli pacjent ma skoliozę, należy często przeprowadzać badanie sprawdzające czy nie powiększa się krzywizna kręgosłupa.
If you/your child has scoliosis, you/your child will need to be checked often for an increase in the curve of the spine.
Jeżeli chcemy powiększać szeregi przeciwników Europy, to proszę tak dalej, Komisjo.
If we want to continue to swell the ranks of anti-Europeanism, then carry on, Commission.
2. photography
powiększać (also: powiększyć)

Synonyms (Polish) for "powiększać":

powiększać

Context sentences for "powiększać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishRozmiary kropek zaczynają się powiększać. ~~~ Zobaczycie żółte morze zacznie dominować.
The dot sizes are going to grow, you're going to see a sea of yellow take over.
PolishMożesz także wyświetlać, powiększać i przesuwać zdjęcia satelitarne żądanej lokalizacji.
View satellite images of your desired location that you can zoom and pan.
PolishUE będzie się nadal powiększać, ponieważ coraz więcej krajów wyraża zainteresowanie członkostwem .
The EU will continue to grow as an increasing number of countries express interest in membership.
PolishUżywając przycisków z plusem i minusem w prawym górnym rogu, możesz powiększać i pomniejszać widok notatek dla prelegenta.
Use the plus and minus buttons in the upper right to zoom in and out of the speaker notes.
PolishEBI powinien zyskać dodatkowe sposobności, by powiększać swój zasób wiedzy fachowej, jak też wystarczającą liczebność personelu.
The EIB should be given further scope to develop its expertise internally, with sufficient staff.
PolishMam w tej sprawie dwa pytania: kiedy możemy spodziewać się prezentacji wstępnego modelu, który potem będziemy mogli rozwijać i powiększać?
Two questions on this: when can we realistically expect the presentation of a preliminary model, which we can subsequently expand and enlarge?
PolishBędzie tak, jak z zaklejaniem małymi plasterkami otwierającej się rany, która będzie się stale powiększać, jeśli nie zmienimy obecnej polityki transportowej.
It would be like applying small sticking plasters to a gaping wound, which will just become larger and larger with the present transport policy.
PolishZrozumiałem, że budowanie naprawdę może powiększać powierzchnię Ziemi i całkowicie zmienia pojęcie ziemi pod budowę w podstawowym sensie.
And I understood that building really could be the augmentation of the Earth's surface, and it completely shifted the notion of building ground in the most basic sense.
PolishKamera zapewnia cztery indywidualnie wyodrębnione i zoptymalizowane strefy widoku, które użytkownicy mogą cyfrowo obracać, pochylać i zbliżać oraz powiększać obszary zainteresowań.
The camera also provides four individually cropped out and dewarped view areas where users can digitally pan, tilt and zoom in on areas of interest.