"powiadomić" English translation

PL

"powiadomić" in English

PL powiadomić
volume_up
{verb}

Jeśli wystąpią ciężkie reakcje alergiczne lub pokrzywka należy natychmiast powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.
If you develop severe allergic reaction or hives, notify your doctor or nurse immediately.
Jeśli nie chcesz wysyłać powiadomień, usuń zaznaczenie pola wyboru „Powiadom innych przez e-mail”.
If you'd rather not notify them, de-select the 'Notify people via email' checkbox.
Weź głęboki oddech, a następnie powiadom nas o sprawie za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Take a deep breath, and then notify us through our contact form.
W przypadku zaobserwowania kiedykolwiek objawów wysypki należy natychmiast powiadomić lekarza.
If you ever observe any rash symptoms please inform your doctor immediately.
W razie zauważenia jakichkolwiek działań niepożądanych należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
If you notice any side effects, please inform your doctor or pharmacist.
W przypadku wystąpienia tego typu reakcji na podobne leki, należy powiadomić lekarza prowadzącego.
If you had this type of reaction to similar medicines, inform your doctor.

Synonyms (Polish) for "powiadomić":

powiadomić

Context sentences for "powiadomić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNależy natychmiast powiadomić lekarza o ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę.
Tell your doctor immediately if you are pregnant or intend to become pregnant.
PolishJeśli u pacjenta wystąpi tego typu reakcja, należy o tym bezzwłocznie powiadomić lekarza.
If you experience any reaction like this, please tell your doctor immediately.
PolishJeżeli wystąpi jakiekolwiek z tych zdarzeń, należy bezzwłocznie powiadomić lekarza.
If you experience any of these events, contact your doctor immediately.
PolishNależy natychmiast powiadomić lekarza, jeśli krwawa biegunka wystąpi przed
Tell your doctor straight away if you get bloody diarrhoea before, during or after your
PolishJeśli u pacjenta wystąpi tego rodzaju reakcja, należy o niej bezzwłocznie powiadomić lekarza.
If you experience a reaction like this, you should tell your doctor immediately.
PolishNiedosłuch (utrata słuchu) Należy powiadomić lekarza, jeśli wystąpią problemy ze słuchem.
Hypoacusis (hearing loss) Tell the doctor if you/your child develop hearing problems.
PolishJeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast powiadomić lekarza.
If you experience any of these symptoms, please tell your doctor immediately.
PolishJeżeli stan nie poprawia się, przed przyjęciem następnej dawki leku należy powiadomić lekarza.
If you do not feel better, you should call a doctor before you continue treatment.
PolishNależy powiadomić lekarza o wystąpieniu niepokojących działań niepożądanych.
Tell your doctor if you notice any side effects and they worry you.
PolishO wystąpieniu tego objawu należy natychmiast powiadomić lekarza prowadzącego.
Should this happen to you, seek immediate advice from your doctor.
PolishW razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy bezzwłocznie powiadomić lekarza.
If you have been given more Nplate than you should, contact your doctor immediately.
PolishJeśli pacjentka karmi piersią, powinna niezwłocznie powiadomić o tym lekarza.
Be sure to tell your doctor immediately if you are breast-feeding.
PolishPowiedziała pani, że powinienem był szybciej powiadomić prasę.
Mrs Rühle, you say that I should have gone to the press sooner.
PolishNależy powiadomić lekarza prowadzącego o ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę.
Tell your doctor if you are pregnant or intend to become pregnant.
PolishCiąża Należy powiadomić lekarza o istniejącej lub planowanej ciąży.
Pregnancy You must tell your doctor if you are pregnant or intend to become pregnant.
Polishniepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza.
If you have any further questions on the use of this product, ask your doctor.
PolishJeśli w czasie leczenia pojawią się jakiekolwiek dolegliwości, należy o tym powiadomić lekarza
If you experience any problems during the treatment, please tell your doctor or nurse.
PolishNależy niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę o wystąpieniu następujących objawów:
Tell your doctor or nurse straight away if you experience any of the following symptoms:
PolishJeżeli dziecko choruje na ziarniniakowatość Wegenera, należy powiadomić o tym lekarza prowadzącego.
If the child you are caring for has Wegener's granulomatosis talk to your doctor.
PolishW razie zauważenia objawów stanu zapalnego lub zakażenia należy niezwłocznie powiadomić lekarza.
If you notice signs of inflammation or infection, tell your doctor at once.