"powinność" English translation

PL

"powinność" in English

PL powinność
volume_up
{feminine}

powinność (also: obowiązek)
volume_up
devoir {noun} [elev.]
powinność (also: obowiązek, zadanie, służba, działka)
volume_up
duty {noun}
Wynegocjowanie sprawiedliwej umowy z krajami rozwijającymi się to nasza powinność.
It is our duty to negotiate a fair agreement with developing countries.
Mamy obowiązek i powinność promować pozytywne zmiany w tym kraju.
It is our duty and responsibility to stimulate positive changes in this country.
Traktuję to jako swoją osobistą powinność i nasz wspólny obowiązek.
That is my personal duty and our collective responsibility.
powinność (also: obowiązek, zobowiązanie)
Nie wpojono w nas jednak podstawowej powinności: nie prowokować terroryzmu.
However, we have not been taught a fundamental obligation: not to provoke terrorism.
Z tego wynika trzecia kwestia - jakie są nasze powinności wobec tych oczekiwań.
And, with that, comes the third point, which is obligation -- and an obligation to that availability.
Również nas jednoczy, gdyż ciąży na nas powinność zaspokojenia potrzeby solidarności, która w dużej mierze stała za irlandzkim "tak”.
It also links us, inasmuch as we have an obligation to satisfy the demand for solidarity which was largely behind the Irish 'yes'.

Synonyms (Polish) for "powinność":

powinność

Context sentences for "powinność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA tać będzie powinność domów synów Gersonowych ku posłudze i ku noszeniu.
This is the service of the families of the Gershonites, in serving and in bearing burdens:
PolishTać będzie powinność synów Kaatowych przy namiocie zgromadzenia, przy miejscu najświętszem;
This is the service of the sons of Kohath in the tent of meeting, [about] the most holy things:
PolishJeźli będzie u niego jaki Anioł wymowny, jeden z tysiąca, aby opowiedział człowiekowi powinność jego:
If there be with him an angel, An interpreter, one among a thousand, To show unto man what is right for him;
PolishBo jeźli Ewangieliję opowiadam, nie mam się czem chlubić, gdyż ta powinność na mnie leży; a biada mnie, jeźlibym Ewangielii nie opowiadał.
For if I preach the gospel, I have nothing to glory of; for necessity is laid upon me; for woe is unto me, if I preach not the gospel.
PolishTo naprawdę nasza powinność.
PolishMam nadzieję, że Komisja będzie współdziałać z odpowiednimi władzami, aby zagwarantować, że w przyszłości pilotom będzie wolno pełnić swoją powinność.
I hope the Commission will liaise with the appropriate authorities to ensure that in the future, they are allowed to get on with their job.
PolishTać będzie powinność domów synów Gersonowych w namiocie zgromadzenia, a będzie ich doglądał Itamar, syn Aarona kapłana.
This is the service of the families of the sons of the Gershonites in the tent of meeting: and their charge shall be under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
PolishTać powinność będzie familii synów Merarego, według wszelkiej służby ich, przy namiocie zgromadzenia pod dozorem Itamara, syna Aarona kapłana.
This is the service of the families of the sons of Merari, according to all their service, in the tent of meeting, under the hand of Ithamar the son of Aaron the priest.
PolishNiemniej jednak inni także muszą spełnić swoją powinność: rządy muszą być mniej egoistyczne, my natomiast musimy sprzyjać solidarności niezbędnej do realizacji europejskiej polityki.
However we need others to do their bit; for governments to be much less selfish; for us to be seen sponsoring the solidarity needed to implement a European policy.
PolishA ta będzie powinność pracy ich we wszystkiej usłudze ich w namiocie zgromadzenia: deski przybytku, i drągi jego, i słupy jego, i podstawki jego nosić;
And this is the charge of their burden, according to all their service in the tent of meeting: the boards of the tabernacle, and the bars thereof, and the pillars thereof, and the sockets thereof,