"poza" English translation

PL

"poza" in English

PL poza
volume_up
{feminine}

poza
volume_up
pose {noun}
Tak więc wyzwanie Guantanamo, problem, który tworzy 245 podejrzanych przebywających poza systemem sprawiedliwości, nie jest tylko problemem samej Ameryki.
So the challenge of Guantánamo, the problem posed by 245 suspects floating outwith the justice system, is not an issue for America alone.
Najistotniejsze cechy postaci zostają przedstawione w formie oszczędnych gestów i ekspresyjnej pozy.
The essence of a person is expressed in a few, sparse gestures and expressive poses.
poza (also: pozerstwo)
volume_up
swank {noun} [coll.]

Context sentences for "poza" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNasze stosunki muszą wychodzić poza zakres samego porozumienia o wolnym handlu.
Our relationship must be much more extensive than a mere free trade agreement.
PolishPoza tym mój ogromny niepokój budzi proponowana ocena winy w sprawach rozwodowych.
I am also very concerned about the proposed evaluations of guilt in divorce cases.
PolishUnia Europejska nie zapewnia demokracji, ani na swoim terenie, ani poza nim.
The European Union is not safeguarding democracy, either internally or externally.
PolishTego rodzaju umowy znacznie wykraczają poza kwestię handlu. I tak powinno być.
Agreements like this one are about much more than that, and they need to be.
PolishPoza niedoborem estrogenów i wiekiem należy rozważyć inne przyczyny osteoporozy.
Causes of osteoporosis other than oestrogen deficiency and ageing should be considered.
PolishPoza dwoma wyjątkami działania niepożądane były podobne we wszystkich wskazaniach.
The adverse reactions were similar in all indications, with two exceptions.
Polishponieważ kiedy pinezki są poza pudełkiem staje się to dosyć proste, prawda?
Why? ~~~ Because when the tacks are out of the box, it's pretty easy isn't it?
PolishBez żadnego obcego wsparcia, nigeryjska firma gromadzi kapitał poza granicami.
Without any sovereign backing, a Nigerian company raising capital offshore.
PolishDlatego ubolewam nad przemową pana posła Meijera, którego poza tym ogromnie szanuję.
That is why I regret the speech by Mr Meijer, whom I otherwise hold in high esteem.
PolishPoza tym na specjalnej stronie Facebooka możesz zobowiązać się do konkretnych zmian.
There is also a special Facebook page where you can sign up for specific challenges.
PolishPoza tym każdy kraj inaczej definiuje miejsce zamieszkania do celów podatkowych.
Also, each country has its own definition of residence for tax purposes.
PolishJest dużo nieznanego i często nie wiesz czego brakuje, poza tym że brakuje.
There's a lot of unknown, and you often don't know what it is except by its absence.
PolishPoza tym musimy raz na zawsze zaprzestać jej eksportu, produkcji i składowania.
Not only that, they must also permanently stop their export, production and stockpiling.
PolishJest to ciekawe pytanie i wykracza poza ramy państwa dzisiejszej debaty.
This is an interesting question, and it is not only within your meeting of today.
PolishDzisiaj zadaję sobie pytanie, co to właściwie oznacza, poza samymi słowami.
The question I am asking myself today is what that means, apart from words.
PolishJestem przekonany, że temat naszej dzisiejszej debaty wykracza poza partyjną politykę.
I very much believe that the subject of our debate today rises above party politics.
PolishDane naukowe w większości nie wybiegają wstecz poza drugą wojnę światową.
Because science data really goes back to, at best, World War II, for the most part.
PolishPoza przerostem hepatocytów nie zaobserwowano innych zmian histopatologicznych.
Apart from the hypertrophy of hepatocytes, no other histopathologic changes were observed.
PolishExforge nie był badany w żadnej innej populacji pacjentów poza pacjentami z nadciśnieniem.
Exforge has not been studied in any patient population other than hypertension.
PolishOstre przedawkowanie z reguły nie wymaga leczenia, poza obserwacją pacjenta.
Acute overdose is unlikely to require any therapy other than observation.