"prawica" English translation

PL

"prawica" in English

PL prawica
volume_up
{feminine}

1. general

prawica
Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.
The right hand of Jehovah is exalted: The right hand of Jehovah doeth valiantly.
Których usta kłamstwo mówią, a prawica ich, prawica omylna.
Whose mouth speaketh deceit, And whose right hand is a right hand of falsehood.
W których rękach jest przewrotność, a prawica ich pełna podarków.
In whose hands is wickedness, And their right hand is full of bribes.

2. politics

prawica
volume_up
Right Wing {noun} (the Right Wing)
Prawica odmawia dyskutowania nad koordynacją gospodarczą.
The right wing refuses to discuss economic coordination.
Europejska prawica przygotowuje się po prostu do uchylenia celów strategii Europa 2020.
The European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.
Dziś skrajna prawica podważa właśnie te zasady; podważa samą istotę Unii Europejskiej, która w ogóle nie mogłaby bez niej istnieć.
Today, the extreme right-wing attacks exactly these principles; it attacks the very heart of the European Union, without which it could not possibly exist.
prawica
volume_up
right wing {noun} (the Right Wing)
Prawica odmawia dyskutowania nad koordynacją gospodarczą.
The right wing refuses to discuss economic coordination.
Europejska prawica przygotowuje się po prostu do uchylenia celów strategii Europa 2020.
The European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.
Dziś skrajna prawica podważa właśnie te zasady; podważa samą istotę Unii Europejskiej, która w ogóle nie mogłaby bez niej istnieć.
Today, the extreme right-wing attacks exactly these principles; it attacks the very heart of the European Union, without which it could not possibly exist.

Context sentences for "prawica" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest to nic więcej niż dobrze zorganizowana gra polityczna pomiędzy prawicą a lewicą.
This is no more than well-organised political play-acting between left and right.
PolishJako socjaliści musimy odpowiedzieć, że Europą rządzi prawica. Panie ministrze!
Our reply as Socialists must be that Europe is governed by the Right.
PolishPo pierwsze, Europą nie rządzi prawica, tylko liberalna centroprawica.
Firstly, Europe is not governed by the Right, but by the Liberal Centre-Right.
PolishTylko i wyłącznie dlatego, że wasza prawica przyjęła złą filozofię.
Purely and simply because you on the Right have espoused the wrong philosophy.
PolishDo tego samego dąży sprawozdawca Schröder w swoim raporcie i prawica europejska.
The Schröder report and the European right are doing the same.
PolishAby byli wybawieni umiłowani twoi; zachowajże ich prawicą twoją, a wysłuchaj mię.
Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the defence of my head; Judah is my sceptre.
PolishPrawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.
The right hand of Jehovah is exalted: The right hand of Jehovah doeth valiantly.
PolishRadykalna prawica potrzebuje tego ze względu na zbliżające się wybory.
The radical right needs it also because of the forthcoming elections.
PolishKtórych usta kłamstwo mówią, a prawica ich, prawica omylna.
Whose mouth speaketh deceit, And whose right hand is a right hand of falsehood.
PolishEuropejska prawica przygotowuje się po prostu do uchylenia celów strategii Europa 2020.
The European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.
PolishNie zgadzamy się z hierarchią, jaką prawica parlamentarna chce wprowadzić wśród migrantów.
We do not accept the hierarchy that the parliamentary right wishes to create amongst migrants.
PolishRamię twoje mocne jest; można jest ręka twoja, a wywyższona jest prawica twoja.
Righteousness and justice are the foundation of thy throne: Lovingkindness and truth go before thy face.
PolishI tamby mię ręka twoja prowadziła, a dosięgłaby mię prawica twoja.
Even there shall thy hand lead me, And thy right hand shall hold me.
PolishW których rękach jest przewrotność, a prawica ich pełna podarków.
In whose hands is wickedness, And their right hand is full of bribes.
PolishAż ich przywiódł do świętej granicy swojej, na onę górę, której nabyła prawica jego.
And he brought them to the border of his sanctuary, To this mountain, which his right hand had gotten.
PolishLewica jego pod głową moją, a prawicą swoją obłapia mię.
His left hand [should be] under my head, And his right hand should embrace me.
PolishPrzylgnęła dusza moja do ciebie; prawica twoja podpiera mię.
But those that seek my soul, to destroy it, Shall go into the lower parts of the earth.
PolishNiech będą wybawieni umiłowami twoi; zachowajże ich prawicą swoją, a wysłuchaj mię.
God hath spoken in his holiness: I will exult; I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
PolishW UE można odnieść wrażenie, że nie wie lewica co czyni prawica.
In the EU, you have the feeling that the right hand does not know what the left hand is doing.
PolishLewica jego pod głową moją, a prawica jego obłapia mię.
His left hand [is] under my head, And his right hand doth embrace me.