"prawosławny" English translation

PL

"prawosławny" in English

PL prawosławny
volume_up
{adjective masculine}

1. religion

prawosławny
Uwaga druga: w ustępie 18 Macedoński Kościół Prawosławny to oficjalna nazwa największej wspólnoty wyznaniowej w tym kraju.
Second remark: in paragraph 18, the Macedonian Orthodox Church is the official name of the biggest religious community in the country.
Ustawa stanowi, że Bułgarska Cerkiew Prawosławna jest tradycyjnie wyznawaną w Bułgarii religią i jest zwolniona z obowiązku rejestracji.
The Act states that the Bulgarian Orthodox Church is traditional to Bulgaria and exempt from registration.
Dla prawosławnych chrześcijan ikona jest jednak nie tylko religijnym malowidłem - i nie jest, z definicji, przedmiotem religijnym.
Yet, for Orthodox Christians, an icon is no mere religious painting - and it is not, by definition, a religious object.

Synonyms (Polish) for "prawosławny":

prawosławny