PL prawy
volume_up
{masculine}

prawy (also: cios z prawej)
volume_up
right-hander {noun} (blow)

Context sentences for "prawy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDobry i prawy jest Pan; przetoż drogi naucza grzeszników.
Good and upright is Jehovah: Therefore will he instruct sinners in the way.
PolishGospodarka, która nie ma ducha rywalizacji, traci inwestycje, miejsca prawy, a ostatecznie także podstawę swych rozwiązań społecznych.
An economy that is not competitive loses investment, jobs and finally, the basis of its social arrangements.
PolishTeć są rzeczy, które czynić będziecie: Prawdę mówcie każdy z bliźnim swoim, prawy i spokojny sąd czyńcie w bramach waszych;
These are the things that ye shall do: speak ye every man the truth with his neighbor; execute the judgment of truth and peace in your gates;
PolishAle Pan jest Bóg prawy, jest Bóg żywy, i król wieczny; przed jego zapalczywością ziemia drży, a narody nie mogą znieść rozgniewania jego.
But Jehovah is the true God; he is the living God, and an everlasting King: at his wrath the earth trembleth, and the nations are not able to abide his indignation.