"programować" English translation

PL

"programować" in English

PL programować
volume_up
[programuję|programowałbym] {imperfective verb}

1. general

programować
Zamierzamy tylko programować komputery, to wszystko co musimy zrobić.
We're just going to program computers; that's all we need to do.
Zacząłem więc programować komputery jedno-chipowe i tworzyć przedmioty z obwodów drukowanych oraz diod LED.
I began to program one-chip computers and make objects out of P.C. boards, LEDs.
Nalegała by produkować płytę, uczyć się jak ją uzupełniać, programować.
So she insisted on fabbing the board, learning how to stuff it, learning how to program it.

2. IT

programować (also: kodować, pisać kod)
Ponadto możesz programować w dowolnie wybranym języku.
And you can even develop in the language of your choice.
Należy zadać również pytanie o wprowadzony w bieżącym okresie programowania podział pomiędzy rozwój obszarów wiejskich a politykę regionalną.
Questions must also be asked as to the dissociation implemented over the current scheduling period between rural development and regional policy.
Zgadzam się co do potrzeby spójnego podejścia, co obejmuje zachęcanie do optymalizowania różnych sposobów przemieszczania się w ośrodkach miejskich poprzez poprawę programowania miejskiego.
I agree with the need for a coherent approach, which includes encouraging the optimisation of various modes of transport in urban centres by improving urban scheduling.

Synonyms (Polish) for "programować":

programować

Context sentences for "programować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMożna je będzie programować.
There's new programmability in these parts.