"promieniowanie" English translation

PL

"promieniowanie" in English

PL promieniowanie
volume_up
{neuter}

promieniowanie
Promieniowanie UVB jest przyczyną oparzeń słonecznych i może powodować raka.
UVB radiation contributes to the risk of cancer and causes sunburn.
Było to promieniowanie kosmiczne, które powstało podczas narodzin Wszechświata.
It was cosmic radiation left over from the very birth of the universe.
Promieniowanie z elektrowni jądrowej w Fukushimie wzrasta dramatycznie.
Radiation from the nuclear power plant in Fukushima is rising dramatically.
Awaria jądrowa nie jest zdarzeniem linearnym; skutki są odczuwalne na zewnątrz, jak na przykład promieniowanie radioaktywne, które nadal dostaje się do morza.
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
Mogliśmy zobaczyć, jak jeden problem prowadzi do drugiego, a samo promieniowanie obiektu w Fukushimie obecnie znacznie ogranicza prace w zakresie bezpieczeństwa, które muszą się toczyć.
We have seen how one problem leads to another, and that the very radioactivity of the site in Fukushima now is hugely hampering the safety work which needs to go on.

Synonyms (Polish) for "promieniowanie":

promieniowanie

Context sentences for "promieniowanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNawet promieniowanie Słońca... ...najbliższej nam gwiazdy, podporządkowane jest prędkości światła.
Even our nearest star, the Sun -- its emissions suffer the tyranny of light speed.
PolishNa to promieniowanie reagują nasze instrumenty badawcze.
It doesn't interact with the electromagnetic spectrum, which is what we use to detect things.
PolishKominy emitują promieniowanie ultrafioletowe, "widzialne" dla krewetek z dużej odległości.
It's how they find the hydrothermal vents.
PolishWięc spójrzmy na nie w kontekście tego całego spektrum elektromagnetycznego, gdzie mamy promieniowanie gamma.
So let's look at this in the context of the entire electromagnetic spectrum, where we have gamma rays.
PolishWyniki badań nieklinicznych i klinicznych wykazały, że gemcytabina zwiększa wrażliwość organizmu na promieniowanie jonizujące.
Pre-clinical and clinical studies have shown that gemcitabine has radiosensitising activity.
PolishPromieniowanie rentgenowskie, przydatne w szpitalu.
X-rays, useful when you go to hospitals.
PolishNa to promieniowanie reagują nasze instrumenty badawcze.
Polishczas ekspozycji na promieniowanie kosmiczne
PolishZ tego powodu zaleca się unikanie długiej ekspozycji na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe podczas leczenia cyprofloksacyną.
Therefore, it is recommended to avoid prolonged exposure to sunlight or UV light during treatment with ciprofloxacin.
PolishZwykle występuje w średnim lub podeszłym wieku na skutek zbyt dużego narażenia na promieniowanie słoneczne, szczególnie u osób o jasnej karnacji.
It usually occurs in middle-aged and elderly people, especially those who are fair-skinned and is caused by too much sun exposure.
PolishW przypadku konieczności ponownego podania leków moczopędnych, zaleca się ochronę powierzchni ciała narażonych na słońce lub sztuczne promieniowanie UVA.
If a re- administration of the diuretic is deemed necessary, it is recommended to protect exposed areas to the sun or to artificial UVA.
PolishWyniki te sugerują, że alitretinoina pochłania promieniowanie w zakresie UV ulegając fotodegradacji do innych izomerów (głównie kwasu all- trans- retinowego).
The results suggest that alitretinoin absorbs light in the UV range and is subject to photodegradation to other isomers (predominantly all-trans-retinoic acid).
PolishPacjentom przyjmującym cyprofloksacynę należy zalecić, aby podczas leczenia unikali bezpośredniego narażenia na intensywne światło słoneczne lub promieniowanie UV (patrz punkt 4. 8).
Patients taking ciprofloxacin should be advised to avoid direct exposure to either extensive sunlight or UV irradiation during treatment (see section 4.8).
PolishGdyby nasze oczy widziały UV lub promieniowanie rentgenowskie, widzielibyśmy dynamiczne efekty aktywności pola magnetycznego Słońca, co dzieje się też na innych gwiazdach.
If we had UV eyes or X-ray eyes, we would really see the dynamic and dramatic effects of our Sun's magnetic activity -- the kind of thing that happens on other stars as well.
PolishE=mc^2 -- promieniowanie gamma, transmutacja.
Nuclei and nuclear reactions, of course. ~~~ But isotopes, particles of electricity, antimatter, neutrinos, the conversion of mass to energy -- that's E=mc^2 -- gamma rays, transmutation.
PolishPonieważ QUADRAMET zawiera niewielkie ilości pierwiastka radioaktywnego, samaru- 153, promieniowanie skierowane jest lokalnie do zmian chorobowych kości, co powoduje uśmierzanie bólów kostnych.
Because QUADRAMET contains small amounts of a radioactive element, samarium-153, radiations are delivered locally to the bone lesions, allowing to develop the palliative action on bone pain.