"przód" English translation


Did you mean: prać
PL

"przód" in English

EN

PL przód
volume_up
{masculine}

przód (also: front, poła)
volume_up
front {noun}
Jedna wyrastała z przodu, przebiła się przez nerkę i przyczepiła do jelita.
One was growing out the front and it had already erupted, and it latched onto the bowel.
Z przodu ma "silniki", generuje też światło.
And it's got these jet thrusters up in front that it'll use in a moment, and a little light.
Z przodu wygląda bardzo solidnie, a z boku bardzo delikatnie.
And from the front, this object appeared to be very strong and robust, and from the side, it almost seemed very weak.
przód (also: czoło)
volume_up
fore {noun}

Synonyms (Polish) for "przód":

przód

Context sentences for "przód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMyślałem, że to projekcja na 20 lat w przód, ale my teraz już tam jesteśmy.
I thought that's the projection 20 years hence into the future, but it's where we are today.
PolishUtrzymując korpusy strzykawek jedną ręką, zwolnić tłoki przesuwając je w przód i w tył.
Holding the syringe barrels with one hand, loosen the syringe pistons by sliding them back and forth.
PolishMusimy dać sobie margines umożliwiający wybieganie myślą w przód i rozważanie szerokich możliwości.
We need to give ourselves the scope to think ahead and think big.
PolishMam nadzieję, że jutro spojrzymy dalej w przód, niż sięga debata w sprawie tego kryzysu.
Madam President, I hope that tomorrow, we shall look beyond the debate on this crisis.
PolishKtóry facet wskakuje do łóżka krzycząc, " Na przód Reds "?
What kind of man jumps into bed shouting, " Come on, you Reds "?
Polish. ~~~ Badani poruszają prawą ręką sinusoidalne w przód i tył.
And here I've taken away the robots, but basically people move with their right arm sinusoidally back and forward.
PolishNa szczęście realizacja projektów posuwa się na przód, a ich wdrażanie odbywa się bez zarzutów.
Fortunately though, the projects are moving forward and their implementation is progressing in a positive way.
PolishWysunęliście tę kwestię na przód, proponuję, abyście podnieśli ją o kilka szczebli wyżej w hierarchii ważności!
You have placed it fourth; I suggest you move it up a rung or two!
PolishU sprintera... ...tylko przód stopy dotyka bieżni.
If you ever watch a sprinter, the ball of their foot is the only thing that ever hits the track.
PolishBadany trzyma rodzaj patyka podłączonego do robota i porusza nim w przód i w tył.
And in effect, what we have is some sort of stick in one hand attached to a robot, and they're going to move that back and forward.
PolishW oryginale samochody jadą tylko w przód i w tył.
In the other game the cars can only move forward and back.
PolishW buddyzmie mówimy "trzeba mieć twardy tył i miękki przód." Wymaga ogromnej siły pleców, by utrzymać się w trudnych warunkach.
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
PolishUstanowienie systemu kontroli skierowanego na potrzeby sektora rybołówstwa jest znaczącym krokiem na przód.
The establishment of a control system geared to the needs of the fishing sector is a substantial step forward.
PolishTutaj, dziś, chcę spojrzeć dziesięć lat w przód, gdy wszyscy będziemy starymi bądź starszymi państwami członkowskimi.
Here, today, I want to look ahead ten years into the future when all of us are old or older members.
PolishPrzewińmy w przód -- 11 lat później, mam 25 lat.
Fast forward -- 11 years later, I'm a 25-year-old kid.
PolishPotrzeba ludzi z wizją sięgającą daleko w przód.
This is why you need people with long-term vision.
PolishWidzicie cienie poruszające się w tył i w przód?
Dan Dennett: See the shadows going back and forth?
PolishKiedy żyje się z taką pasją nie ma czasu na żale, poprostu idziesz na przód.
When you live that way, when you live with that kind of passion, there's no time, there's no time for regrets, you're just moving forward.
PolishPo pierwsze: musimy skoczyć w przód.
Well, the first thing we need is, we need leapfrogging.
PolishNie tylko lewo, prawo, tył przód, góra, dół... ale dodatkowe wymiary przestrzeni, z których jeszcze nie zdajemy sobie sprawy.
He proposed that our universe might actually have more than the three dimensions that we are all aware of.