"przebieg ciąży" English translation

PL

"przebieg ciąży" in English

PL przebieg ciąży
volume_up
{masculine}

przebieg ciąży
Doświadczenie kliniczne w stosowaniu immunoglobulin nie wskazuje na to, że należy spodziewać się negatywnego wpływu preparatu na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka.
Clinical experience with immunoglobulins suggests that no harmful effects on the course of pregnancy, or on the foetus and the neonate are to be expected.

Similar translations for "przebieg ciąży" in English

przebieg noun
ciążyć verb
English

Context sentences for "przebieg ciąży" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie wiadomo jaki wpływ dabigatran ma na przebieg ciąży i na nienarodzone dziecko.
The effects of Pradaxa on pregnancy and the unborn child are not known.
PolishNie ma danych klinicznych dotyczących wpływu pegwisomantu na przebieg ciąży.
For pegvisomant no clinical data on exposed pregnancies are available.
PolishNie obserwowano żadnego wpływu na płodność samców i samic szczura lub na przebieg ciąży u szczurów.
No effect was observed on the fertility of male and female rats or gestation in rats.
PolishWpływ nie leczonej cystynozy na przebieg ciąży również nie jest znany.
The effect on pregnancy of untreated cystinosis is also unknown.
PolishCiąża i karmienie piersią Wpływ leku Carbaglu na przebieg ciąży i dziecko w łonie matki nie jest znany.
The effects of Carbaglu on pregnancy and the unborn child are not known.
PolishNie ma dostępnych żadnych danych klinicznych dotyczących wpływu preparatu Omnitrope na przebieg ciąży.
For Omnitrope no clinical data on exposed pregnancies are available.
PolishBadania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży i rozwój zarodka/ płodu są niewystarczające.
Animal studies are insufficient with respect to effects on pregnancy and embryonal/ foetal development.
PolishWyniki badań na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie szkodliwe działanie leku na płodność czy przebieg ciąży.
Animal studies did not indicate direct harmful effects with respect to fertility or pregnancy.
PolishTrawoprost wywiera szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży i(lub) rozwój płodu/ noworodka.
Pregnancy Travoprost has harmful pharmacological effects on pregnancy and/ or the foetus/ new-born child.
PolishBadania na zwierzętach nie wykazują szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka/ płodu.
Animal studies do not indicate harmful effects with respect to effects on pregnancy or embryonal/ foetal development.
PolishWpływ na przebieg ciąży u człowieka nie jest znany.
The effect on human pregnancy is not known.
PolishStosowanie w ciąży Trawoprost wywiera szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży i (lub) rozwój płodu/ noworodka.
Pregnancy Travoprost has harmful pharmacological effects on pregnancy and/ or the foetus/ new-born child.
PolishBadania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży i rozwój zarodka/ płodu są niewystarczające (patrz punkt 5. 3).
Animal studies are insufficient with respect to effects on pregnancy and embryofoetal development (see section 5.3).
PolishWpływ leku SOMAVERT na przebieg ciąży u człowieka nie jest znany, dlatego nie zaleca się stosowania leku w czasie ciąży.
The effects of SOMAVERT in pregnant women are not known, and so the use of SOMAVERT in pregnant women is not recommended.
PolishDługookresowe doświadczenie wskazuje, że nie należy spodziewać się szkodliwych działań na przebieg ciąży lub na noworodka.
The long-time experience showed that no harmful effects on the course of the pregnancy or the newborn are to be expected.
PolishBadania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego szkodliwego działania na przebieg ciąży, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.
Animal studies do not indicate direct harmful effects with respect to pregnancy, parturition or postnatal development.
PolishPonieważ wpływ rotygotyny na przebieg ciąży i nie narodzone dziecko nie jest znany, nie należy stosować leku Neupro w czasie ciąży.
You should not use Neupro if you are pregnant, as the effects of rotigotine on pregnancy and the unborn baby are not known.
PolishBadania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu i
Animal studies are insufficient with respect to effects on pregnancy, embryo/ foetal development, parturition and postnatal development because of limited exposure.
PolishBadania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka (płodu), przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające.
Animal studies are insufficient with respect to effects on pregnancy, embryo/ foetal development, parturition and postnatal
PolishBadania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego działania na płodność, przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu.
Animal studies do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to fertility, pregnancy, embryonal/ foetal development.