PL przebiegle
volume_up
{adverb}

przebiegle (also: umiejętnie, pomysłowo)
przebiegle (also: sprytnie, przenikliwie, zręcznie)
Maroko jest kolejnym entuzjastycznym beneficjentem przedmiotowej polityki sąsiedztwa, który przebiegle wykorzystuje ją jako motor zmian, co dokładnie spełnia nasze oczekiwania.
Morocco is another enthusiastic beneficiary of this neighbourhood policy, and is using it astutely as an engine of modernisation, which is precisely what we wanted to happen.
przebiegle (also: chytrze)
volume_up
cagily {adv.} [Amer.] (shrewdly)
przebiegle (also: chytrze)
przebiegle (also: sprytnie, zmyślnie)
przebiegle
volume_up
foxily {adv.}
przebiegle (also: sprytnie, chytrze)
volume_up
slyly {adv.}

Context sentences for "przebiegle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWielu właścicieli zareagowało przebiegle i umieściło ogrzewacze tarasów na zewnątrz.
Many landlords have now acted shrewdly and have put up these patio heaters outside.
PolishDiabelsko przebiegłe.
Polish. - (SV) Jako liberał oraz członek Szwedzkiej Partii Liberalnej Folkpartiet zawsze uważałem sprawozdania Parlamentu dotyczące równouprawnienia za, w pewien sposób, przebiegłe.
in writing. - (SV) As a liberal and a member of the Liberal Party of Sweden, Folkpartiet, I always find reports from Parliament on equality somewhat tricky.