"przebiegnąć" English translation

PL

"przebiegnąć" in English

PL

przebiegnąć {perfective verb}

volume_up
1. general
Bo w tobie przebiegłem wojsko, w Bogu moim przekroczyłem mur.
For by thee I run upon a troop; By my God do I leap over a wall.
2. "przemknąć"
3. "dokonać się"
Również głosowanie w komisji przebiegło bardzo pomyślnie. Sprawozdanie zyskało bezpieczną większość.
The vote in that committee went very well too, and the report was adopted by a comfortable majority.
Bardzo się cieszę ze sposobu, w jaki przebiegło glosowanie.
I am very happy about the way that the vote has gone.
Istotne jest, by proces ratyfikacji tego dokumentu, który ma zostać podpisany w dniu 13 grudnia br., przebiegł bez zakłóceń także w państwach członkowskich.
It is important that the process of ratifying this document, due to be signed on 13 December this year, also goes without a hitch in the Member States.