"przebierać" English translation

PL

"przebierać" in English

PL przebierać
volume_up
[przebieram|przebierałbym] {imperfective verb}

1. general

przebierać (also: przerwać, przerywać, wyplenić, wypleniać)
volume_up
to weed out {vb} (sth)
przebierać
Wydaje mi się, że dziś moglibyśmy przebierać w różnych opiniach, zawierających cały zakres propozycji, od zera do liczby nawet większej niż proponowana w naszym wniosku.
It seems to me that today you could pick and choose between different opinions, covering the whole range from zero up to more than we have suggested in our proposal.

2. "palcami"

Synonyms (Polish) for "przebierać":

przebierać

Context sentences for "przebierać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo jest student - ochotnik, mamy 30,000 studentów, więc możemy pośród nich przebierać.
This is an undergraduate volunteer -- we have 30,000 undergraduates so we can choose among them -- that's actually just a red pen mark.
PolishPowinniśmy patrzeć na Unię Europejską jako na pewną całość, a nie przebierać między regionami i dawać wsparcie tylko niektórym z nich.
We need to look at the European Union as an entity and not just cherry-pick and provide support for certain areas only.