"przebrnąć przez" English translation

PL

"przebrnąć przez" in English

PL przebrnąć przez
volume_up
{verb}

1. "coś"

przebrnąć przez (also: wykonać, zrealizować)
Musimy przebrnąć przez ten wrażliwy obszar.
Now we have to go through that sensitive area.
to go through with sth
Czasami przebrnąć przez wszystkie formalności to nie lada kłopot, ale jak widać jesteśmy bardzo demokratyczną instytucją.
You can see how difficult it is sometimes to go through all the formalities, but we are a very democratic institution, as you can see.

Similar translations for "przebrnąć przez" in English

przebrnąć verb
przez adverb
English
przez preposition

Context sentences for "przebrnąć przez" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMuszę powiedzieć, że niełatwo było przebrnąć przez to sprawozdanie.
Madam President, I have to say that this was not an easy report to wade through.
PolishAby przebrnąć przez dzisiejszy dzień, zdyscyplinuję się 18-minutowym przemówieniem.
So to try and get through today, I've kind of disciplined myself with an 18-minute talk.
PolishWątpię, by do godziny 15.00 udało się nam przebrnąć przez wyjaśnienia do głosowania, których jest bardzo dużo.
There are a very large number of explanations of vote, and I suspect we would not get through them by 15.00.
PolishNie znaczy, że musisz przebrnąć przez szkołę.
It doesn't mean you have to get through school.
PolishNależy udzielić poparcia politycznego nowym władzom politycznym w Chişinău, by pomóc im przebrnąć przez trudną sytuacje.
Support needs to be given urgently to the new political authorities in Chişinău to help them get through this difficult situation.
PolishAby przebrnąć przez 630 stron materiałów statystycznych dotyczących walki z oszustwami z lat 2005 i 2006 musiał bardzo ciężko pracować.
He had to work very hard, having to contend with 630 pages of statistical material from 2005 and 2006 on the fight against fraud.
PolishCo w świecie biologii może być przydatne w tym krytycznym momencie, co pomoże nam przebrnąć przez tą ewolucyjną dziurę, w której tkwimy?
What in the world of biology might be helpful at this juncture, to get us through this sort of evolutionary knothole that we're in?
PolishNie wolno im było zwrócić się do dyplomatów z zagranicy, aby pomogli im przebrnąć przez ten niezwykle skomplikowany proces, który nazwano ostatecznym procesem dotyczącym statusu Kosowa.
They were not allowed a foreign office to help them deal with this immensely complicated process, which became known as the Final Status Process of Kosovo.