"przechować" English translation

PL

"przechować" in English

PL przechować
volume_up
{perfective verb}

Przed włożeniem wkładu do wstrzykiwacza wkład należy przechować przez 1 do 2 godzin w temperaturze pokojowej.
Keep the cartridge at room temperature for 1 or 2 hours before inserting it into the pen.
You can bottle it up and keep it forever.
Jeśli z jakiegoś powodu niezwłoczne wstrzyknięcie leku Extavia nie będzie możliwe, można przechować przygotowany roztwór w strzykawce w lodówce przez maksymalnie 3 godziny przed użyciem.
If, for some reason, you are not able to inject Extavia immediately, you can keep the reconstituted solution in the syringe in a refrigerator for up to 3 hours before using.

Synonyms (Polish) for "przechować":

przechować

Context sentences for "przechować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzed pierwszym użyciem wstrzykiwacz należy przechować przez 1 do 2 godzin w temperaturze pokojowej.
Before first use, the pen must be stored at room temperature for 1 to 2 hours.
PolishW paliwie można przechować o wiele więcej energii niż w baterii.
So much more energy can be stored with fuel than with batteries.
PolishWkład Przed włożeniem do wstrzykiwacza wkład należy przechować przez 1 do 2 godzin w temperaturze pokojowej.
Cartridge Before insertion into the pen, the cartridge must be stored at room temperature for 1 to 2 hours.
PolishPrzed włożeniem wkładu do wstrzykiwacza wielokrotnego użytku, wkład należy przechować przez 1 do 2 godzin w temperaturze pokojowej.
Before insertion of the cartridge into the reusable pen, the cartridge must be stored at room temperature for 1 to 2 hours.
PolishBy przechować nasiona przez dłuższy czas i udostępniać je agronomom i badaczom, trzeba je wysuszyć, a następnie zamrozić.
If you want to conserve seed for a long term and you want to make it available to plant breeders and researchers, you dry it and then you freeze it.
PolishOkres przechowywania danych ustalony został na około pięć lat, ponieważ z oczywistych względów dla celów skuteczności należy przechować dane przez chociażby minimalny okres.
The retention period for data is set at around five years, because it is obviously necessary to retain the data for a minimum period of time for reasons of effectiveness.
PolishJeżeli Kineret jest stosowany ambulatoryjnie, można go wyjąć z lodówki na 12 godzin i przechować w temperaturze nie wyższej niż 25°C, pod warunkiem, że nie został przekroczony termin ważności.
For the purpose of ambulatory use, Kineret may be removed from the refrigerator for 12 hours at temperature not above 25°C, without exceeding the expiry date.
PolishPotem osiągniemy milion, a pewnego dnia będziemy mieć próbki -- po około 500 nasion -- każdej odmiany roślin uprawnych, które będzie można zamrozić i przechować w tym obiekcie.
We're going up to over a million, and someday we'll basically have samples -- about 500 seeds -- of every variety of agricultural crop that can be stored in a frozen state in this facility.