"przeczuć" English translation

PL

"przeczuć" in English

PL przeczuć
volume_up
{verb}

przeczuć (also: macać, obmacać, przeczuwać, dotykać)
Grozi to też unicestwieniem omawianego otwarcia i mam złe przeczucia w tej sprawie.
This also threatens to put an end to this opening and I have a nasty feeling about this.
przeczuć (also: przeczuwać)
przeczuć (also: przeczuwać, odczuwać, wyczuć, czuć)
Ustępy 7 i 11 razem wzbudzają złe przeczucia.
Paragraphs 7 and 11 together instil a sense of misgiving.
Sytuacja ta doprowadzi do tego, że pracodawcy będą mieć złe przeczucia za każdym razem, kiedy będą mieli kogoś zatrudnić.
This will create a sense of foreboding among all employers whenever they have to employ somebody.
" Obecnie kilka firm, takich jak Google, ma czas wolny na innowacje, 20 procent czasu, który w pewnym sensie ma byc mechanizmem uprawiania przeczuć.
Now a couple of companies -- like Google -- they have innovation time off, 20 percent time, where, in a sense, those are hunch-cultivating mechanisms in an organization.