"przeczytać dokładnie" English translation

PL

"przeczytać dokładnie" in English

PL przeczytać dokładnie
volume_up
{verb}

przeczytać dokładnie (also: przeglądać, przejrzeć, studiować, czytać dokładnie)
volume_up
to peruse {vb} [form.]

Similar translations for "przeczytać dokładnie" in English

przeczytać verb
English
dokładnie adverb
dokładnie interjection
English

Context sentences for "przeczytać dokładnie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzed zastosowaniem inhalatora insulinowego należy dokładnie przeczytać informację dla użytkownika.
Read all of this leaflet carefully before starting to use your insulin inhaler
PolishPrzed użyciem igły, należy dokładnie przeczytać „ Instrukcję użycia ” dołączoną do opakowania.
Before use of needle, carefully read the “Instructions for Use” accompanying the needles.
PolishPrzed rozpuszczeniem i podaniem należy dokładnie przeczytać ulotkę.
Read the enclosed package leaflet before reconstitution and use.
PolishTrzeba dokładnie przeczytać opis swojego badania mammograficznego.
Well, you need to read the details of your mammography report.
PolishPrzed użyciem wstrzykiwacza SoloStar należy dokładnie przeczytać instrukcję zawartą w ulotce dla pacjenta.
Before using SoloStar, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully.
PolishPrzed użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta.
Before using OptiSet, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully.
PolishPrzed użyciem wstrzykiwacza SoloStar należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta.
Before using SoloStar, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully.
PolishPrzed użyciem wstrzykiwacza należy dokładnie przeczytać całą instrukcję i postępować zgodnie z nią, punkt po punkcie.
Please read all of the instructions carefully before attempting to use the pen and follow them step by step.
PolishPrzed użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia wstrzykiwacza zawartą w ulotce dla pacjenta
Before using OptiSet, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully.
PolishProszę dokładnie przeczytać poniższe informacje.
PolishPrzed użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia wstrzykiwacza zawartą w ulotce dla pacjenta (patrz 6. 6).
Before using OptiSet, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully.
PolishWarto dokładnie przeczytać jej komunikat z dnia 2 lutego.
We know that the Commission is not ignoring the issue, and its communication of 2 February is a document that deserves to be read closely.
PolishPostępowanie ze wstrzykiwaczem Przed użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta.
Before using OptiSet, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully.
PolishNależy zatem dokładnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania każdego z tych innych leków przeciwretrowirusowych.
So it is important that you carefully read the side effects section of the leaflets that are provided with these other medicines.
PolishPostępowanie ze wstrzykiwaczem Przed użyciem wstrzykiwacza SoloStar należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta.
Before using SoloStar, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully.
PolishPrzed użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta (patrz punkt 6. 6).
Before using OptiSet, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully (see section 6.6).
PolishSposób postępowania ze wstrzykiwaczem Przed użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta.
Before using OptiSet, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully.
PolishPrzed użyciem wstrzykiwacza SoloStar należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w ulotce dla pacjenta (patrz punkt 6. 6).
Before using SoloStar, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully (see section 6.6).
PolishSą tam fragmenty, gdzie można przeczytać słowa dokładnie jak z podręcznika Darwina, a pochodzą sprzed "objawienia".
There are passages where you can read it, and you think you're reading from a Darwin textbook, from the period before he has this epiphany.
PolishPrzed użyciem wstrzykiwacza OptiSet należy dokładnie przeczytać instrukcję użycia wstrzykiwacza zawartą w ulotce dla pacjenta (patrz punkt 6. 6).
Before using OptiSet, the Instructions for Use included in the Package Leaflet must be read carefully (see section 6.6).