"przegrywać" English translation

PL

"przegrywać" in English

EN

PL przegrywać
volume_up
[przegrywam|przegrywałbym] {imperfective verb}

W szczególności przegrywać wydają się obszary o gorszych warunkach naturalnych.
In particular, the areas which are worse off in terms of their natural conditions seem to be losing out.
Pamiętajmy jednak starożytne przysłowie: wygrywamy lub przegrywamy jedynie sami ze sobą.
Yet there lives on the ancient claim: we win or lose within ourselves.
Na przykład w tenisie, zazwyczaj jedna strona wygrywa, a druga przegrywa.
So like in tennis, usually it's win-lose; it always adds up to zero-zero-sum.

Synonyms (Polish) for "przegrywać":

przegrywać
Polish

Context sentences for "przegrywać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzegrywać, nie bojąc się upadku, jeśli daliśmy z siebie wszystko.
And so the fates are seldom wrong, no matter how they twist and wind.
PolishW szczególności przegrywać wydają się obszary o gorszych warunkach naturalnych.
In particular, the areas which are worse off in terms of their natural conditions seem to be losing out.
PolishSkarga Boeinga przeciwko Airbusowi w ramach Światowej Organizacji Handlu świadczy o tym, że Boeing nie potrafi przegrywać.
Boeing's complaint against Airbus in the WTO is making it look like a bad loser.
PolishCo więcej, instytucje międzynarodowe, począwszy od ONZ, nie są w żadnej mierze zachwycone końcowymi machinacjami tego, który nie potrafi przegrywać.
Moreover, the international bodies, starting with the United Nations, are not in the least bit impressed by the final machinations of a bad loser.