"przeistoczyć" English translation

PL

"przeistoczyć" in English

PL przeistoczyć
volume_up
{verb}

przeistoczyć (also: przeistaczać)
. ~~~ Może przeistoczyć się w elektroniczną książkę.
The idea was that it would be not only a laptop, but that it could transform and be into an electronic book.
Spoczywa na nas olbrzymia odpowiedzialność: przeistoczyć obecny kryzys w szansę na rozwój produkcji, na stworzenie i realizację polityki zagranicznej godnej świata.
We have this enormous responsibility: to transform the present crisis into an opportunity to produce, to allow a foreign policy worthy of the world to live and breathe.

Synonyms (Polish) for "przeistoczyć":

przeistoczyć

Context sentences for "przeistoczyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSądzę, że czas przeistoczyć się w gatunek badający Układ Słoneczny.
I think it's time that we transitioned to a solar system-going civilization and species.
PolishEuropeana nie może się przeistoczyć w portal na miarę Wikipedii, w którym każdy może zamieścić tekst bez jego uprzedniej weryfikacji.
Europeana must not turn into a portal like Wikipedia where anyone can input text without it being verified beforehand.
PolishOdrzucenie to może - i musi - stać się odrzuceniem monopolu i imperializmu i musi przeistoczyć się w walkę o władzę obywateli.
This rejection can - and must - become a rejection of the monopolies and imperialism and must be turned into a fight for grassroots power.
PolishStanowią one oczywiście element realizowanej przez nas strategii, w ramach której pragniemy przeistoczyć Europę w naprawdę wspólny rynek energii, jakiego wciąż jeszcze nie posiadamy.
They are, of course, part of our strategy to become a Europe with a truly common energy market, which it currently does not have.