PL przejdź
volume_up
{verb}

1. IT: "tryb rozkazujący"

przejdź
volume_up
go {vb} (imperative)
Aby usunąć numer strony, przejdź do nagłówka lub stopki dokumentu i usuń numery stron.
To delete a page number, go into the header or footer of the document and delete the page numbers
Aby korzystać z tej funkcji, najpierw przejdź do menu Plik i wybierz Ustawienia arkusza kalkulacyjnego.
To use this feature, first go to the File menu, and select Spreadsheet settings.
Przejdź do arkusza, który chcesz przenieść, i kliknij strzałkę w dół.
Go to the sheet that you'd like to move, and click the down arrow.

Context sentences for "przejdź" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW tym celu przejdź do sekcji „Twórz kontakty” karty Ogólne w Ustawieniach.
Just visit the 'Create contacts' section of the General tab in your Settings.
PolishAby to zrobić, przejdź do menu Plik i wybierz Wyświetl oryginał.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishPubliczność: 1966 ~~~ AB: '66 -- przejdź do kalendarza z 1966 -- i miesiąc?
AB: '66 -- turn to the calendar with 1966 -- and what month?
PolishUpewnij się, że używasz obsługiwanego urządzenia i przejdź w urządzeniu pod adres docs.google.com.
Be sure you're using a supported browser, and navigate to docs.google.com from your device.
PolishPrzejdź pod URL dokumentu i na stronie z informacją o braku dostępu kliknij link poproś o dostęp.
Visit the URL, then click the Request access link on the page that says you don't have access.
PolishZostanie wyświetlone okno ,,Przejdź do linku".
In this window, you can see the bookmark you're linking to, and the Change and Remove links.
PolishNa stronie głównej Google przejdź do dołu strony, gdzie widoczny jest tekst [Twoja lokalizacja] – aktualizuj.
From the Google homepage, scroll to the bottom of the page where it says, [your location] - update.
PolishW tym celu przejdź na kartę Moje konto, wybierz pozycję Preferencje, a następnie kliknij polecenie Anuluj to konto.
Do that by going to the My account tab, select Preferences, and then click Cancel this account.
PolishAby zarządzać usługami internetowymi, które otrzymały pozwolenie na działanie jako moduły obsługi, przejdź na stronę Ustawienia.
Use the Settings page to manage the web services you’ve allowed to act as handlers.
PolishPo otwarciu wiadomości przejdź do jej treści.
Once you have opened an messages, navigate to the message body.
PolishNastępnie przejdź na stronę Edycja konta i ustawienia udostępniania danych i kliknij opcję Usuń konto, aby zakończyć operację.
Next, navigate to your Edit Account and Data Sharing Settings page and click "Delete account" to finish.
PolishPrzejdź do tematu pomocy Dostosowywanie ustawień.
Visit the Customize Settings help topic.
PolishPrzejdź na kartę „Filtry” w Ustawieniach, aby sprawdzić ustawienia, nawet jeśli wątpisz, by jakieś były skonfigurowane.
Please check the 'Filters' tab of your Settings to verify your settings, even if you don't think you've set any up.
PolishW tym celu przejdź w interfejsie AdWords na kartę Moje konto i wybierz pozycję Dostęp do konta.
Instead, create new user profiles for your AdWords account by going to the My account tab in the AdWords interface and selecting Account access.
PolishPrzejdź do powodu numer 10.
PolishPrzejdź do powodu numer 7.
PolishPrzejdź do powodu numer 5.
PolishPrzejdź do powodu numer 8.
PolishPrzejdź do powodu numer 3.
PolishPrzejdź do powodu numer 9.