"przejeżdżać" English translation

PL

"przejeżdżać" in English

PL

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
przejeżdżać (also: przejechać, przejść, przechodzić)
Będziesz także potrzebować ubezpieczenia ważnego we wszystkich krajach, przez które zamierzasz przejeżdżać.
You will also need to get insurance for your vehicle, pass a government safety test if it is a used car, register the car and pay any other relevant taxes in your country, such as road tax.
Można patrzeć, jak przejeżdżają pociągi, lub można pracować.
You can watch the trains go by or you can work.
Drogi, przez które mogłyby przejeżdżać samochody są sztucznie zamykane przy użyciu znaków drogowych lub poprzez umieszczanie tam sadzarek kwiatowych.
Roads where automobiles could pass are artificially closed with traffic signs or by the placement of flower planters.
Będziesz także potrzebować ubezpieczenia ważnego we wszystkich krajach, przez które zamierzasz przejeżdżać.
You will also need to get insurance for your vehicle, pass a government safety test if it is a used car, register the car and pay any other relevant taxes in your country, such as road tax.
Kierowca przejeżdżający przez Francję został ukarany mandatem w wysokości 750 euro za skrócenie o 15 minut pełnego czasu swego odpoczynku.
A driver travelling through France was fined EUR 750 for falling 15 minutes short of his full rest period.
2. "przez (coś)/na drugą str. czegoś"
3. "na drugą stronę"
Jak lokomotywa może przejeżdżać przez granicę, jeżeli może nie być całkowicie dopasowana do sieci kolejowej po drugiej stronie granicy?
How can a locomotive be made to cross a border when it might not be perfectly suited to the network on the other side?

Context sentences for "przejeżdżać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishCiężarówki z innych państw nie będą przejeżdżać przez Irlandię, a nasze pojazdy ciężarowe będą musiały uiszczać opłaty w wielu państwach Europy.
Lorries from other countries will not be coming through Ireland, but our heavy goods vehicles will have to pay a fee in many countries throughout Europe.
PolishW nadchodzących dniach wielu Austriaków i obywateli Europy będzie przejeżdżać przez pana kraj, w którym napotkają całkowicie dyskryminujący system opłat za autostrady.
In the coming days, a great many Austrian and European citizens will be driving through your country, where they will encounter a motorway toll system that is utterly discriminatory.