PL

przejechać {perfective verb}

volume_up
1. general
Trzeba było przejechać na żółtym świetle".
I should have gone through that yellow light."
Wystarczy przejechać się po drogach Belgii czy Holandii, aby zdać sobie sprawę, że system osiągnął swój kres.
One need only go for a drive on the roads of Belgium or the Netherlands to realise that the system has reached its limits.
Na włamaniu do hotelu przejechał się Nixon.
Breaking into a hotel room is exactly how Nixon went down.
Nie jesteśmy 4 metrową ciężarówką, która chce przejechać pod niewiele niższym mostem i jakoś się przeciśnie.
It's very different than saying "We're a twelve-foot-high truck trying to get under a ten-foot bridge, and we can just sort of squeeze under."
Odpowiedziałem: "Jasne". ~~~ Zszedłem, nauczyłem ją podstaw, przejechała 5 metrów, zawróciła z wielkim uśmiechem.
So I get off, and she gets on, and with a little bit of the usual, ah, then she turns around, and she goes about 20 feet, and she turns back around, and she's all smiles.
przejechać (also: przepłynąć, przelecieć)
volume_up
to log {v.t.} (miles)
przejechać (also: przepłynąć, przelecieć)
Przejechaliśmy przez Turcję, Iran, Afganistan, przez Przełęcz Chajberską, do Pakistanu, jak każdy inny młody lekarz.
We then got on two more buses and we drove through Turkey and Iran, Afghanistan, over the Khyber Pass, into Pakistan, like every other young doctor.
Jeśli będziemy ją mieć, zdecydujecie ile kilometrów przejechać, jaki wybrać sposób podróżowania, gdzie mieszkać i pracować.
And if we have it, you'll decide how many miles to drive, what mode of travel, where to live and work.
Mamy obowiązkową opłatę kolejową dla każdej lokomotywy za każdy przejechany kilometr.
We have a mandatory rail toll for every locomotive for every kilometre travelled.
2. "przez (coś)/na drugą str. czegoś"
3. "na drugą stronę"
To oznacza, że aby ciężarówka mogła przejechać przez całą Europę, należało będzie wypełnić jedną małą rubrykę, a nie 25 czy 26.
This will mean one little box per goods vehicle to cross the whole of Europe, rather than 25 or 26.
Nie mamy zastrzeżeń do rozwiązań transgranicznych, o ile gwarantują one wszystkim kierowcom godziwe wynagrodzenie, odpowiednie dodatki za przejechane kilometry oraz środki ochrony.
We have no objections to cross-border solutions if these guarantee all drivers a respectable wage, satisfactory mileage allowance and adequate safety measures.

Synonyms (Polish) for "przejechać":

przejechać

Context sentences for "przejechać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW Cambridge nie da się przejechać na na czerwonym, żeby nie potrącić jakiegoś doktoranta.
You can't roll a stop sign in Cambridge without hitting a graduate student.
PolishDojeżdża do końca toru, gdzie będzie musiał przejechać przez dziurę w ścianie beczek.
He's approaching the end of the run, makes his way between the barrels that are set up there.
PolishJeśli opuścisz zacisze domu, może cię coś przejechać na ulicy.
You leave this, the sanctity of your house, and you could be hit on the street.
PolishNo i kto nie chciałby się na nim przejechać? ~~~ To zastosowania praktyczne.
And of course, who wouldn't like to take a ride on one of these.
PolishPo konferencji uczestnicy będą mieli okazję przejechać się autobusem lub samochodem napędzanym wodorem.
Following the discussions, participants will have the chance to take a ride in a hydrogen-powered bus or car.
PolishZamiast przejechać 20 000 km rocznie, a tyle przejeżdża przeciętny mieszkaniec miasta, jeżdżą 800 km rocznie.
Instead of driving 12,000 miles a year, which is what the average city dweller does, they drive 500 miles a year.
PolishTrzeba było przejechać na żółtym świetle".
I should have gone through that yellow light."
PolishPrzepraszam, mogę przejechać?
Polishprzejechać się na czymś
PolishLatem roku 2009 zaprosiliśmy dziesiątki młodych niewidomych Latem roku 2009 zaprosiliśmy dziesiątki młodych niewidomych i daliśmy im się przejechać.
And in the summer of 2009, we invited dozens of blind youth from all over the country and gave them a chance to take it for a spin.
PolishCzy nie sądzi pan, że nadszedł czas, aby szybko przyjąć pewne rozwiązania, które pozwoliłyby turystom przejechać przez Słowenię po rozsądnej cenie tego lata?
Would you not say that the time has come to adopt some swift measures so that tourists have the opportunity to drive through Slovenian at reasonable prices this summer?
PolishMożna się pochylić i zobaczyć swoje odbicie, przejechać po niej palcem i zrobić falę albo wskoczyć i turlać się, by zobaczyć, jaka jest w dotyku, jaki ma zapach.
You can bend over and look at your reflection in the mirror and maybe run your finger and make a small ripple, or you can jump in and thrash around and see what it feels like, what it smells like."