"przekonywać się" English translation

PL

"przekonywać się" in English

PL przekonywać się
volume_up
{r. v. ipf.}

przekonywać się (also: przekonać się)

Similar translations for "przekonywać się" in English

przekonywać verb
się pronoun

Context sentences for "przekonywać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWięc zaczęliśmy z nimi rozmawiać i przekonywać ich, że znajdujemy się na obszarze chronionym.
So, we started talking with them, convincing them that we are in a protected area.
PolishProszę nie starać się przekonywać kogokolwiek, że możemy wyłącznie polegać na produkcji europejskiej.
Do not try to convince anyone that we can rely exclusively on European production.
PolishPrzykro mi tylko, że jego zdanie nie wydaje się przekonywać pozostałych komisarzy.
I am only sorry that his view does not seem to be winning the argument with the rest of the Commission.
PolishDodały, że hasło: "Demokracja bez kobiet to pół demokracji” wydaje się nie przekonywać śląskich władz i autorytetów.
They added that the Silesian authorities were apparently not convinced by the slogan 'Democracy without women is only half democracy'.
Polishprzekonywać się do
Polishprzekonywać się do
PolishSzkoda, zatem, że tylko na tej sali potrafimy się nawzajem przekonywać, że kolejne rozszerzenia Unii Europejskiej są ogromnym sukcesem.
It is therefore a pity that it is only in this House that we are able to convince each other that successive enlargements of the European Union have been an enormous success.
PolishPanie prezydencie, w tej Izbie dwa miesiące temu, w odpowiedzi na moje pytanie o prezydenta Kaczyńskiego powiedział pan, że będzie pan go przekonywać i że umów się dotrzymuje.
Mr President, in reply to a question I posed about President Kaczyński, you stated in this House two months ago that you would convince him and that agreements would be honoured.