PL przerzut
volume_up
{masculine}

1. general

przerzut (also: odcień, gips, zarys, rzut)
volume_up
cast {noun}
przerzut (also: rzut, podrzut)
volume_up
toss {noun}

2. sports

przerzut (also: fiflak)

3. medicine

That's what a metastasis is.
Przerzuty osteoblastyczne są typem przerzutów, w których szybko wzrasta nowa tkanka kostna.
Osteoblastic metastases are a type of bone metastasis where new bone tissue grows rapidly.
Wpływa na wzrost i przeżycie komórki, rozwój naczyń, wzajemne oddziaływania między komórkami i przerzuty nowotworu.
including cell growth and survival, angiogenesis, cell-cell interactions, and metastasis.

Synonyms (Polish) for "przerzut":

przerzut

Context sentences for "przerzut" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA więc, widzicie wątrobę z nowotworem wywodzącym się z jelita, i spoglądacie pod mikroskopem na węzeł limfatyczny do którego nowotwór dał przerzut.
So, there you see, it's a liver with colon cancer in it, and you see into the microscope a lymph node where cancer has invaded.